Reactie op artikel ‘58 keer strafkorting op uitkering in de IJmond’ Dagblad Kennemerland

De directie van IJmond Werkt! betreurt de manier van berichtgeving in het artikel ‘58 keer strafkorting op uitkering in de IJmond’ in Dagblad Kennemerland van 11 oktober jongstleden omtrent opgelegde strafkortingen, de lage opkomst bij informatiebijeenkomsten en het achterblijven van plaatsingen Nieuw Beschut Werk. Dit artikel is gebaseerd op de halfjaarrapportage 2018 van IJmond Werkt!. De directie ziet zich genoodzaakt hierop te reageren aangezien er feitelijke onjuistheden in het artikel staan.

Geen verband tussen strafkorting en lage opkomst informatiebijeenkomst

De Participatiewet verplicht mensen die een bijstandsuitkering (via gemeenten) ontvangen tot actieve medewerking om een baan binnen de reguliere arbeidsmarkt te vinden. Wanneer men zich niet aan deze voorwaarden houdt, dan kan dat gevolgen hebben voor de uitkering.  In het artikel van 11 oktober wordt dit vertaald als een opgelegde strafkorting.

De informatiebijeenkomsten worden door IJmond Werkt! georganiseerd en zijn gericht op mensen met een WW-uitkering (via UWV) die binnen afzienbare tijd afloopt. Doel van deze bijeenkomsten is mensen met een WW –uitkering te ondersteunen bij het vinden van werk. Deze preventieve dienstverlening is een unieke samenwerking tussen UWV en IJmond Werkt! waarvan werkzoekenden op vrijwillige basis gebruik kunnen maken.

Aan de slag via beschut werk

Verderop in het artikel wordt de suggestie gewekt dat IJmond Werkt! het UWV verwijt dat het aantal mensen dat met een Nieuw Beschut Werk-indicatie aan de slag kan gaan in de regio IJmond achterblijft. Dit is geenszins te verwijten aan het UWV. Integendeel, juist door de bijzonder goede samenwerking tussen UWV en IJmond Werkt! kunnen we met de scholen aan de slag om hier aan te werken.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

E-mailadres:

IJmond Werkt!

Stationsplein 48A
1948 LC Beverwijk
Postbus 282
1940 AG Beverwijk
T. 0251 - 27 90 00
info@ijmondwerkt.com

Back to Top