IJmond Werkt! heeft veilig werken en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Om dit te borgen beschikt IJmond Werkt! over certificaten OHSAS18001 en ISO9001.

OHSAS

IJmond Werkt! beschikt over het OHSAS certificaat dat geldig is tot 28 juli 2020.

ISO

IJmond Werkt! beschikt over het NEN-EN-ISO 9001:2015 certificaat​ dat geldig is tot 28 juli 2020.

OHSAS 18001

OHSAS 18001 is een internationale norm die eisen stelt aan het arbo managementsysteem van een organisatie. Met het behalen van het certificaat toont IJmond Werkt! aan dat wordt voldaan aan wet- en regelgeving alsmede aan contractuele verplichtingen, dat risico’s geïnventariseerd en geëvalueerd worden en dat medewerkers worden aangezet tot veilig handelen en leren van ervaringen, verdergaand dan de Arbowet verlangt

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. De voortgang van geplande activiteiten en doelstellingen wordt gemonitord door het management teneinde continue verbetering te bewerkstelligen. De medewerkers worden hierin volop betrokken middels werkoverleg, tevredenheidsonderzoek, werkplek opleiden etc.