IJmond Werkt! heeft veilig werken en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Om dit te borgen beschikt IJmond Werkt! over certificaten ISO9001 EN ISO45001.

ISO

ISO

IJmond Werkt! beschikt over de NEN-EN-CERTIFICATEN ISO 9001:2015 en ISO 45001:2018 die beide geldig zijn t/m januari 2023

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. De voortgang van geplande activiteiten en doelstellingen wordt gemonitord door het management teneinde continue verbetering te bewerkstelligen. De medewerkers worden hierin volop betrokken middels werkoverleg, tevredenheidsonderzoek, werkplek opleiden etc.

ISO 45001:2018

ISO45001:2018 is een internationale norm die eisen stelt aan het Arbomanagementsysteem van een organisatie. Met het behalen van het certificaat toont IJmond Werkt! aan dat wordt voldaan aan wet- en regelgeving alsmede aan contractuele verplichtingen, dat risico’s geïnventariseerd en geëvalueerd worden en dat medewerkers worden aangezet tot veilig handelen en leren van ervaringen, verdergaand dan de Arbowet verlangt.