Samenstelling Dagelijks Bestuur 
Brigitte van den Berg, (wethouder gemeente Beverwijk)
Marieke van Dijk, (wethouder gemeente Heemskerk), voorzitter
Cecilia van Weel (wethouder gemeente Uitgeest)
Marianne Steijn (wethouder gemeente Velsen), vicevoorzitter

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders economische zaken / werk en inkomen / Participatiewet van de deelnemende gemeenten.

Samenstelling Algemeen Bestuur
Brigitte van den Berg (wethouder gemeente Beverwijk)
Hanneke Niele (wethouder gemeente Beverwijk)
Marieke van Dijk (wethouder gemeente Heemskerk)
Krijn Rijke (wethouder gemeente Heemskerk)
Cees Beentjes (wethouder gemeente Uitgeest)
Cecilia van Weel (wethouder gemeente Uitgeest)
Marianne Steijn (wethouder gemeente Velsen)
Jeroen Verwoort (wethouder gemeente Velsen)

Vergaderdata en verslagen Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur komt twee keer per jaar bijeen. De vergaderingen en de verslagen van het algemeen bestuur zijn openbaar.

Vergaderdata 2019:

5-7-2019

8-11-2019

Vergaderverslagen 2018:

Verslag AB 9-11-2018

Verslag AB 06-07-2018

Vergaderverslagen 2017:

Verslag AB 10-11-2017

Verslag AB 30-6-2017

Vergaderverslagen 2016:

Verslag AB 31-5-2016

Verslag AB 1-7-2016

Verslag AB 12-12-2016

Bestuurssecretariaat
Erwin van Hardeveld, bestuurssecretaris

Samenstelling Management Team
Erwin van Hardeveld, algemeen directeur
Rob Poort, controller
Julie Hoeben, manager Re-integratie
Norbert Leijtens, manager Werk & Mobiliteit
Dick Slofstra, hoofd P&O

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

E-mailadres:

IJmond Werkt!

Stationsplein 48A
1948 LC Beverwijk
Postbus 282
1940 AG Beverwijk
T. 0251 - 27 90 00
info@ijmondwerkt.com

Back to Top