Samenstelling Dagelijks Bestuur 
Arjen Verkaik, (voorzitter) (Wethouder gemeente Velsen)
Marieke van Dijk, (Wethouder gemeente Heemskerk)
Haydar Erol, (Wethouder gemeente Beverwijk)
Antoine Tromp, (Wethouder gemeente Uitgeest)

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders economische zaken / werk en inkomen / Participatiewet van de deelnemende gemeenten.

Samenstelling Algemeen Bestuur
Arjen Verkaik, (voorzitter) (Wethouder gemeente Velsen)
Haydar Erol, (vicevoorzitter) (Wethouder gemeente Beverwijk)
Marieke van Dijk (Wethouder gemeente Heemskerk)
Antoine Tromp (Wethouder gemeente Uitgeest)
Annette Baerveldt (Wethouder gemeente Velsen)
Jacqueline Dorenbos – de Hen (Wethouder gemeente Beverwijk)
Cees Beentjes (Wethouder gemeente Heemskerk)

Vergaderdata en verslagen Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur komt twee keer per jaar bijeen. De vergaderingen en de verslagen van het algemeen bestuur zijn openbaar.

Vergaderdata 2018:

29-6-2018

9-11-2018

Vergaderverslagen 2017:

Verslag AB 30-6-2017

Vergaderverslagen 2016:

Verslag AB 31-5-2016

Verslag AB 1-7-2016

Verslag AB 12-12-2016

Bestuurssecretariaat
Dhr. E.H. van Hardeveld (bestuurssecretaris)

Samenstelling Management Team 
Dhr. E.H. van Hardeveld (Algemeen directeur)
Dhr. R. Poort (Controller)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

E-mailadres:

IJmond Werkt!

Stationsplein 48A
1948 LC Beverwijk
Postbus 282
1940 AG Beverwijk
T. 0251 - 27 90 00
info@ijmondwerkt.com

Back to Top