Het Europees Sociaal Fonds investeert in de toekomst en is medefinancier van een aantal activiteiten van IJmond Werkt!.

IJmond Werkt! heeft in samenwerking met de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond een aanvraag gedaan voor subsidie op het gebied van actieve inclusie. De ESF subsidie zorgt voor extra kansen voor kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld statushouders. Door de ESF subsidie kunnen trajecten worden ingezet om participatiekansen voor een doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. Tevens loopt er een project Mobiliteit dat gericht is op duurzame inzetbaarheid van onze Wsw-doelgroep. Voor meer informatie met betrekking tot ESF subsidies, zie: https://www.agentschapszw.nl

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

E-mailadres:

IJmond Werkt!

Stationsplein 48A
1948 LC Beverwijk
Postbus 282
1940 AG Beverwijk
T. 0251 - 27 90 00
info@ijmondwerkt.com

Back to Top