Coördinator Social Return (24-32 uur per week)

Regionale arbeidsparticipatie
doelen realiseren

Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inkopers van veelal lokale overheden kunnen, bij het verstrekken van opdrachten, de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. In principe kan in elk aanbestedingstraject een Social Return paragraaf worden opgenomen. Voor de coördinatie van een zo optimaal mogelijke inzet van Social Return zijn wij op zoek naar een: 

COÖRDINATOR SOCIAL RETURN

(24 – 32 uur per week)

De functie
Als coördinator vervul je een spilfunctie in het realiseren van regionale doelen van de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk op het gebied van arbeidsparticipatie door Social Return. Je adviseert aanbestedende gemeentelijke diensten en andere aanbestedende organisaties als bijv. woningbouwcorporaties, over hoe Social Return opgenomen kan worden in hun aanbestedingen. Hiertoe heb je aan de opdrachtgevende / aanbestedende kant intensief contact met de betreffende gemeentelijke diensten of andere organisaties.

Aan de andere kant adviseer je opdrachtnemers over het opstellen van hun plan van aanpak voor de invulling van Social Return bij uit te voeren werken. Zo vorm je vanuit IJmond Werkt! de spil tussen opdrachtnemers en gemeenten met als doel om zoveel mogelijk matches van kandidaten op vacatures mogelijk te maken. Onderdeel van je opdracht is het volgen van de verrichtingen en vorderingen van opdrachtnemers, de beoordeling van de invulling van Social Return én de rapportage hierover aan de vier gemeenten.

Samenvatting van de hoofdtaken van de functie zijn:

 • fungeren als strategische gesprekspartner op managementniveau: bij gemeentes én
  opdrachtnemers;
 • het uitdragen en profileren van de aanpak en resultaten Social Return;
 • ‘spin in het web’ functie in de driehoek opdrachtgever (o.a. gemeenten), opdrachtnemer en werkzoekende;
 • evaluatie van Social return: evaluatierapportages met aanbevelingen voor doorontwikkeling en verbetering t.b.v. beide zijden van het Social Return proces.

Jouw profiel 
Om deze rol succesvol in te vullen begin je met een flinke dosis enthousiasme, creativiteit en actiegerichtheid. Idealiter heb je kennis van de drie componenten binnen het Social Return proces:
(1) over de wijze waarop aanbestedende afdelingen werken en hun processen inrichten
(2) beschik je over brede kennis over de inrichting en werkwijzen van de opdracht nemende branches en sectoren
(3) heb je kennis en ervaring binnen arbeidsmarktgerelateerde organisaties. Echter, misschien heb je geheel andere inzichten waarom de combinatie van jouw kennis en ervaring precies de goede is voor deze functie – en dan zij wij erg geïnteresseerd dit te horen!

In elk geval zoeken wij naar een aantal competenties en drijfveren:

 • communicatief sterk, sociaal vaardig, enthousiasmerend, ‘erop af gaan’, actie- en doelgericht;
 • inhoudelijk sterke en prettige gesprekspartner;
 • zelfstandig en zelf startend, praktisch en pragmatisch;
 • analytisch en planmatig;
 • je administreert en rapporteert tijdig;
 • in staat als strategisch gesprekspartner op het snijvlak van de publieke en private sector te functioneren, en als strategisch gesprekspartner op management- en directieniveau;
 • minimaal HBO werk- en denkniveau.

Het aanbod
De functie is voor 24 – 32 uur per week. Bij IJmond Werkt! is een goede en open werksfeer met veel ruimte voor creativiteit en vernieuwing. Het salaris ligt op het niveau van schaal 9 salaristabel cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (max. € 4.008,– bruto per maand bij 36 uur per week). Alle overige arbeidsvoorwaarden zijn ook op basis van deze cao. Verdere ontplooiing via inhoudelijke trainingen en eventueel vervolgopleidingen behoort tot de mogelijkheden.

Sollicitatie en procedure
Uw sollicitatie ontvangen wij graag voor 9 augustus 2020, via www.marechalchallenge.nl/vacatures.

De werving en selectie voor deze functie is in handen van Rob Maréchal en Sjef van Zwieteren van wervingsbureau Maréchal Challenge. Zij zullen gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectie- en adviescommissie(s). Voor meer informatie over het profiel of de procedure kunt u tot 1 augustus contact opnemen met Sjef van Zwieteren 06-21537354. Vanaf 1 augustus kunt u contact opnemen met Rob Maréchal via telefoonnummer 06-50415265.