Hoofd Bedrijfsbureau (32-36 uur per week)

Verbeterslagen binnen
de bedrijfsvoering initiëren

Binnen het bedrijfsbureau zijn de administratie van het re-integratiebedrijf, het applicatiebeheer, de personele administratie en de managementrapportages belegd. Vanuit het bedrijfsbureau wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het op een kwalitatief hoger plan brengen van de integrale bedrijfsvoeringsprocessen. Door het realiseren van geïntegreerde en integrale bedrijfsprocessen wordt er gewerkt aan heldere management- en procesondersteuning. Om de slag van management-informatie naar stuurinformatie te kunnen maken wordt de koppeling tussen operaties, administratieve verwerking, rapportages en de softwaresystemen geoptimaliseerd. Daarbij wil men de positie van het bedrijfsbureau beter positioneren binnen de organisatie. Voor deze uitdaging zijn wij op zoek naar een:

HOOFD BEDRIJFSBUREAU

(32 – 36 uur per week)

De functie
Als hoofd bedrijfsbureau heb je een frisse kijk op zaken en initieer je, op enthousiaste wijze samen met je collega’s, een aantal verbeterslagen binnen de bedrijfsvoering. Verbeteringen die de
organisatie ondersteunen om tot verdere kwaliteitsverbetering in proces- en managementondersteuning te komen. Op deze manier vergroot je niet alleen de sturingskracht van IJmond Werkt! maar betrek je ook interne en externe stakeholders veel meer bij de ontwikkelingen en resultaten. Bij dit alles schakel je soepel tussen de verschillende niveaus en onderdelen binnen de organisatie.

Proactief en met het nodige lef vertaal je beleidsuitgangspunten en wensen van het management naar de uitvoering binnen de werkorganisatie. Je geeft hierbij richting, stelt prioriteiten, bewaart
overzicht en weet samenhang aan te brengen. Daarnaast vind je het heerlijk om af en toe de details in te duiken. Van nature ben je hands on, creatief, stevig op inhoud, maar ook dienstverlenend en ondernemend. Verder heb je een goed inzicht in de besluitvormingstrajecten en weet daar, indien gevraagd, creatief mee om te gaan.

Als leidinggevende van het bedrijfsbureau ben je gericht op de ontwikkeling van je medewerkers en heb je affiniteit met de bijzondere doelgroep van IJmond Werkt! die ook binnen de organisatie werkzaam is. Eigenaarschap, het nemen van verantwoordelijkheid, betrokkenheid, ondernemerschap en het vooral samen doen zijn cultuuraspecten die bij je passen en die je ook graag uitdraagt.

Jouw profiel 

De juiste kandidaat voor deze rol heeft:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • kennis van bedrijfsvoering en ervaring met projectmatig werken;
 • relevante kennis van de (inhoudelijke) processen op het niveau van personeel, financiën en projecten;
 • ervaring met het op elkaar afstemmen van de interne processen en het optimaliseren daarvan;
 • ervaring met veranderprocessen rondom outputsturing en projectmanagement;
 • ervaring binnen dienstverlenende organisaties met professionals;
 • gevoel bij de sector en de participatiewet;
 • gevoel voor verhoudingen binnen een dynamische en politieke omgeving;
 • ervaring in het werken met applicaties ter verbetering van de managementinformatie.

Daarnaast zet je de volgende competenties en persoonseigenschappen in om deze uitdagende rol op de juiste wijze uit te voeren:

 • samenwerkingsgericht en relativerend met humor;
 • analytisch en bestuurlijk sensitief;
 • benaderbaar en enthousiasmerend;
 • werkend vanuit verbinding en gericht op het creëren van draagvlak;
 • regie- en implementatiekracht;
 • creatief en inventief met lef;
 • in staat hoofd- en bijzaken te scheiden en prioriteiten te stellen;
 • communicatief sterk, verbaal en non-verbaal.

Het aanbod
De functie is voor 32-36 uur per week. Bij IJmond Werkt! is een goede en open werksfeer met veel ruimte voor creativiteit en vernieuwing. Het salaris ligt op het niveau van schaal 10 salaristabel cao
Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (maximaal € 4.450,- bruto per maand bij 36 uur per week). Alle overige arbeidsvoorwaarden zijn ook op basis van deze cao. Verdere ontplooiing via inhoudelijke trainingen en eventueel vervolgopleidingen behoort tot de mogelijkheden.

Sollicitatie en procedure
Uw sollicitatie ontvangen wij graag voor 9 augustus 2020, via www.marechalchallenge.nl/vacatures.

De werving en selectie voor deze functie is in handen van Rob Maréchal en Sjef van Zwieteren van wervingsbureau Maréchal Challenge. Zij zullen gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectie- en adviescommissie(s). Voor meer informatie over het profiel of de procedure kunt u tot 1 augustus contact opnemen met Sjef van Zwieteren 06-21537354. Vanaf 1 augustus kunt u contact opnemen met Rob Maréchal via telefoonnummer 06-50415265.