Project Management Officer (m/v - 32 uur per week)

Nauw in contact met
verschillende afdelingen

De komende jaren verwachten wij een enorme toename in het aantal werkzoekenden. Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s die samen met ons verder bouwen aan een moderne organisatie waarbij eigenaarschap, anders kijken, creativiteit en initiatief nemen belangrijke ingrediënten zijn. Op deze manier kunnen we adequaat inspelen op de toestroom van nieuwe werkzoekenden en de arbeidsvraag van werkgevers. Om met deze uitdaging aan de slag te gaan zijn we op zoek naar een: 

Project Management Officer 

(m/v – 32 uur per week)

In deze boeiende functie zit je feitelijk aan tafel met de directie, het MT en het bestuur van IJmond Werkt!. In je takenpakket zitten onderdelen die bij een secretaris RvB horen, maar ook typische projectmanagement taken. Je bent onder meer verantwoordelijk voor de inrichting, uitvoering, bewaking, en rapportage van diverse projecten om zo de projectorganisatie te ondersteunen bij de uitvoering. Hier kunnen taken op het gebied van planning & control bij horen, het maken van een actieplan, kwaliteitsmanagement, en voortgangs- en overzichtsbewaking of het oppakken van een klacht van een externe marktpartij.

Meer in de sfeer van secretaris RvB moet je denken aan zorgen voor een goede ‘Governance’: koers houden op de uitgezette plannen, bijhouden van actielijsten, plannen en voorbereiden van tijdige vergaderingen en overleggen. Het voorbereiden van beleidsnotities, het opstellen van agenda’s en verslaglegging van vaak complexe meetings met het bestuur en andere externe stakeholders.

In deze functie onderhoud je nauwe contacten met verschillende afdelingen binnen de organisatie en ben je alert op ontwikkelingen; je beoordeelt de consequenties ervan voor je eigen werkzaamheden en voor de directie.


Jouw profiel
Is er één specifieke opleiding of achtergrond die je moet hebben om deze functie te kunnen doen? Nee, zeker niet. Wel moet je ‘anders’ durven zijn, out of the box kunnen denken, creativiteit tonen, vernieuwing brengen. En ja, de functie en alle taken moeten goed worden uitgevoerd. Het is onze overtuiging dat jouw opleidingsrichting hierbij niet het belangrijkste criterium is. Wel is het niveau van je opleiding van belang. We vragen minimaal een afgeronde HBO-opleiding. Wat typeert jou verder:

  • In staat de grote lijn te bewaken en goed in het structureren van informatie
  • Helpt anderen hun doelen te realiseren (goed in samenwerken, procesmatig sterk)
  • Politieke sensitiviteit: antenne voor gevoeligheden, tussen regels door kunnen luisteren, lezen en schrijven
  • Proactief mensen aanspreken: projecten en acties bewaken.
  • Stressbestendig
  • En nauwelijks nodig om te zeggen, maar voor deze functie heb je goede communicatieve (in ‘woord en geschrift’) en sociale skills nodig
  • Lees of schrijf je het liefst de héle dag beleidsstukken – niet reageren… Of word je zenuwachtig van veel verschillende taken en ben je snel de draad kwijt? Dan is dit waarschijnlijk ook niet jouw job
  • Heb je eigen ideeën? Graag. Initiatief en ondernemerschap wordt gestimuleerd. Moet alles dan ook meteen lukken? Nee. Want hoe kan IJmond Werkt! anders leren en vernieuwen? De beste ideeën ontstaan vanuit mislukkingen
  • Organisatie sensitiviteit: de organisatie is divers in activiteiten en medewerkers, en verandert continu. Aandacht voor elkaar is daarin van wezenlijk belang. Kun jij anderen op een prettige manier aanspreken en mag je zelf ook aangesproken worden, dan ben je van harte welkom.

Het aanbod
De functie is voor 32 uur per week. Bij IJmond Werkt! is een goede en open werksfeer met veel ruimte voor creativiteit en vernieuwing. Het salaris ligt op het niveau van schaal 8 salaristabel cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (maximaal € 3.556, bruto per maand bij 36 uur per week). Alle overige arbeidsvoorwaarden zijn ook op basis van deze cao. Verdere ontplooiing via inhoudelijke trainingen en eventueel vervolgopleidingen behoort tot de mogelijkheden.

De procedure
Uw sollicitatie ontvangen wij graag voor 9 augustus 2020, via www.marechalchallenge.nl/vacatures.

De werving en selectie voor deze functie is in handen van Rob Maréchal en Sjef van Zwieteren van wervingsbureau Maréchal Challenge. Zij zullen gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectie- en adviescommissie(s). Voor meer informatie over het profiel of de procedure kunt u tot 1 augustus contact opnemen met Sjef van Zwieteren 06-21537354. Vanaf 1 augustus kunt u contact opnemen met Rob Maréchal via telefoonnummer 06-50415265.