Hulde aan de werkgever!!!!

Als mij zou worden gevraagd om een top tien te maken van woorden die dagelijks de revue passeren, dan komen de woorden BANENAFSPRAAK, GARANTIEBANEN, DE DOELGROEP EN QUOTUM daar absoluut in voor. Men vraagt zich af of we met z’n allen de afspraak om 125.000 extra banen te creëren wel gaan halen, men heeft moeite met de term ‘doelgroep’ en men vraagt zich af of dat gevreesde quotum er ooit gaat komen.

Het idee heerst dat er nog te weinig wordt gedaan om mensen op een juiste plek te krijgen en dat bedrijven zich onvoldoende inspannen om mensen die net iets meer ondersteuning nodig hebben een baan aan te bieden. Maar laten we vooral niet vergeten dat er ook al heel veel bereikt is. Dat veel bedrijven diversiteit en inclusiviteit op de agenda hebben staan en dat er mooie werkplekken zijn gerealiseerd. Hulde aan al die werkgevers die een keer de stap hebben gezet om tegen iemand te zeggen: Ik wil je graag een baan aanbieden en als het even niet lukt, dan ga ik je helpen! Je bent welkom. Hulde aan die werkgevers die eisen hebben bijgesteld en functies hebben aangepast. Die bedrijven die de banenafspraak niet nodig hebben gehad en jaren geleden al aan de slag zijn gegaan om iedereen een kans te geven en nu fijne nieuwe medewerkers in dienst hebben, die prima functioneren omdat de werkplek aan de juiste voorwaarden voldoet.

De meeste bedrijven voelen zich niet door een eventueel quotum gedreven, maar doen het vanuit een bepaalde overtuiging. De overtuiging dat iedereen het verdient om mee te doen! Dat ze een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van mensen die gewoon graag mee willen draaien in de maatschappij. Is er dan helemaal geen werk meer aan de winkel? Ja natuurlijk wel! Er zijn meer beschikbare mensen in deze groep dan dat er banen zijn. Een ook aan de kant van wet- en regelgeving mag het eenvoudiger. Door de handen ineen te slaan, mogelijkheden in kaart te brengen en er van overtuigd te raken dat iedereen een bijdrage kan leveren in elk bedrijf, gaan we de klus met elkaar klaren!

In het hele land kan de werkgever voor advies en informatie terecht bij het WerkgeversServicePunt (WSP). Daarnaast hebben veel bedrijven die actief bezig zijn met de banenafspraak, zich verenigd in ‘De 99 van’ om ervaringen, successen en knelpunten met elkaar te delen. Bent u werkgever in de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland & IJmond dan kunt u contact opnemen met het WSP via 088 – 501 91 91, info@wspteam.nl of www.wspteam.nl

De adviseurs kunnen u in contact brengen met werkgevers die ervaren zijn op dit gebied, kunnen u informeren over wet- en regelgeving maar bovenal kunnen zij u in contact brengen met gemotiveerde mensen. Doet u mee?

Diana Hermans
Adviseur Werkgeversdiensten

 


Verandering: Doodeng maar oh zo belangrijk!

 

Steeds vaker wordt vanuit het bedrijfsleven aangegeven dat het aanbod van geschikt personeel afneemt. Men verwacht hierdoor op termijn een groot probleem te krijgen bij het aannemen van nieuwe opdrachten. Een hele andere situatie dan ten tijde van de crisis. Waar in crisistijd het hoofd boven water houden voor veel ondernemers gemeengoed was, is het afwijzen van nieuwe opdrachten, vanwege gebrek aan personeel, nu een probleem.

Maar wat kunt u doen om de vacatures toch in te vullen? Verandering is het sleutelwoord. Dat wat altijd ‘gewoon’ is geweest los laten en op zoek gaan naar andere mogelijkheden die u als ondernemer in staat stelt om personeel te vinden en aan te nemen. Maar hoe pakt u dit aan?
Hier een aantal tips:

– Verander de wijze waarop u tot nu toe hebt gekeken naar de inzetbaarheid van medewerkers. Stel uzelf bijvoorbeeld eens de vraag waarom u vast blijft houden aan het idee dat iemand fulltime inzetbaar moet zijn. Mensen vinden het steeds belangrijker dat er een goede balans is tussen werk en privé. Men wil niet vijf, maar vier dagen werken of zou graag iets later willen beginnen of tot drie uur werken, zodat er bijvoorbeeld geen beroep gedaan hoeft te worden op dure kinderopvang. Als u bereid bent af te stappen van de standaard eisen, komt u met veel meer gemotiveerde mensen in aanraking die zeer waardevol kunnen zijn voor uw bedrijf.

– Verander de manier waarop u naar een Curriculum Vitae kijkt. Kijk verder dan alleen recente en relevante werkervaring. Het zal door de krapte op de arbeidsmarkt alleen maar lastiger worden om personeel te vinden dat voldoet aan de eisen. Ga op zoek naar potentie. Ga gewoon eens in gesprek met iemand. Is de sollicitant in staat, ook zonder de recente en relevante werkervaring, de werkzaamheden uit te voeren?

– Laat u adviseren over de wijze waarop u verandering in kunt zetten. Een adviseur werkgeversdiensten van het WerkgeversServicePunt kan hierin een rol spelen. Tijdens een gesprek zal onder andere worden ingegaan op de mogelijkheden om werkprocessen anders in te richten, waardoor de kans om nieuw personeel aan te nemen groter wordt.

– Stap af van het idee dat iedereen direct inzetbaar is en durf te investeren in personeel. Een proefperiode geeft mensen de kans om te laten zien wat ze in huis hebben. Bied waar nodig een cursus of opleiding aan. Kennis kan worden opgedaan, competenties zijn al in bezit.

De tijd dat alles hetzelfde kan blijven, is echt voorbij! De adviseurs Werkgeversdiensten van het WerkgeversServicePunt IJmond, adviseren u graag over de mogelijkheden binnen uw bedrijf.

Diana Hermans
Het WerkgeversServicepunt IJmond is gevestigd in het pand van IJmond Werkt! aan het Stationsplein 48a te Beverwijk. De adviseurs zijn elke werkdag rechtstreeks te bereiken op telefoonnummer 0251-279045. Mailen kan ook: info@wspijmond.nl


DE PERFECTE MATCH

 

Sinds enige tijd is het duidelijk dat de arbeidsmarkt weer aantrekt. De vacaturesites lopen over van het enorme aantal vacatures en ook werkzoekenden, die soms al lange tijd op zoek zijn naar een nieuwe baan, ervaren zichtbaar wat meer hoop! Hoop dat het dit keer wel zal lukken. Er wordt zelfs gesproken over 100% werkgelegenheid. Voor iedereen een baan! Een utopie of ooit werkelijkheid?

Ik hoor vrij regelmatig dat het in deze tijd best vreemd is dat mensen nog steeds afhankelijk zijn van een uitkering. Als je nu geen werk hebt, dan wil je niet! Maar…. zo eenvoudig is het niet. Een van de redenen waarom dit niet opgaat, is het feit dat er nog te veel wordt gekeken naar de perfecte match! Een sollicitant moet op alle aspecten voldoen aan de functie-eisen. Net als bij datingsites waar je op zoek gaat naar jouw droompartner. Als iemand aangeeft niet zo sportief te zijn en jij staat drie keer per week in de sportschool, dan is het een ‘no go’. Of je ziet iemand die momenteel niet werkt, terwijl voor jou een werkweek van 60 uur meer regel dan uitzondering is. Geen match! Toch jammer, want die persoon past misschien wel goed bij je, maar daar kom je alleen achter als je daadwerkelijk op date zou zijn gegaan.

Mijn advies? …….. Bij twijfel DOEN. Pak eens de sollicitatiebrieven die op de stapel ‘afwijzen’ terecht zijn gekomen en nodig hiervan toch een aantal mensen uit. Laat je verrassen! Houd voor ogen dat je kennis over het algemeen bij kunt brengen en dat andere, meer in de persoon gelegen, kwaliteiten en vaardigheden veel belangrijker zijn. Probeer er ook eens van af te stappen dat iemand direct inzetbaar moet zijn. Niemand is vanaf de eerste dag volledig inzetbaar.

In sommige sectoren is al sprake van ‘krapte’. Er is meer vraag naar personeel dan dat er aanbod is. Bijvoorbeeld in de IT-sector, maar ook in de transportwereld. Iemand die al wat langer op zoek is naar werk, heeft nog heel veel te bieden. Laten we dat alsjeblieft allemaal voor ogen blijven houden. Door anders te kijken naar potentiële nieuwe medewerkers, creëren we met z’n allen kansen.
Wilt u ook kansen creëren en in contact komen met nieuwe medewerkers? Neem dan contact op met het WerkgeversServicePunt IJmond. Onze adviseurs werkgeversdiensten maken graag een afspraak met u. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0251-279045 of per e-mail: info@wspijmond.nl

Diana Hermans
Adviseur WerkgeversServicepunt IJmond


RESPECT!

 

Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik het even niet meer weet. Ga ik in de tijd dat er erg veel te doen is rondom vluchtelingen in het verweer of ga ik mijzelf de moeite besparen? Heeft het zin om de mensen om mij heen te laten weten dat ik geraakt word door de verhalen van mensen die huis en haard hebben moeten verlaten voor een veilige toekomst? Dat ik mijzelf meer dan eens afvraag wat ik zou doen in zo’n zelfde situatie en of ik dapper genoeg zou zijn om mijn familie achter te laten niet wetende of ik ze ooit terug zou zien?

Met enige regelmaat spreek ik mensen die ooit dapper genoeg waren. Die onder vreselijke omstandigheden de weg naar vrijheid en veiligheid hebben genomen en in sommige gevallen als minderjarige in een vreemd land aan kwamen. Respect!

Toen ik 14 jaar was, zat ik gewoon op school, was ik aan het sporten en deed leuke dingen met vriendinnen. Met andere zaken hoefde ik mij niet bezig te houden, behalve dan met de onzekerheden die je als puber ervaart. Onzekerheden waarvan je je achteraf afvraagt, waar je je zo verschrikkelijk druk om hebt gemaakt en die in schril contrast staan met de onzekerheden van iemand die uit nood zijn eigen land heeft moeten verlaten.
Na een (vaak lange) periode in een asielzoekerscentrum en inburgering, staat de weg vrij om aan het werk te gaan en op eigen benen te staan. Iets waar veel mensen naar verlangen. Onafhankelijk zijn en geen beroep meer hoeven doen op ondersteuning van diverse instanties.

Maar de realiteit leert dat het allemaal niet zo simpel is. Het vinden van een baan blijkt voor velen zeer lastig te zijn. Het ontbreken van recente werkervaring, doordat men tijde
ns de periode in het AZC niet mag werken, zet iemand direct op achterstand. Daarbij helpt de huidige berichtgeving in de media en vooroordelen als gebrek aan motivatie, zich niet aan afspraken kunnen houden enz. enz. ook niet mee.
Ik zie het als een voorrecht om de dappere mensen te leren kennen, te zien wie ze zijn en wat voor potentie ze hebben. Ze verdienen een kans. Een kans op een goede toekomst, een baan die ze verder helpt om nog meer onderdeel te maken van onze maatschappij.

Onlangs kreeg ik een terugkoppeling van een werkgever waar ik een jongeman naar had doorverwezen voor de functie van productiemedewerker. Hij doet het geweldig. Men is zeer tevreden over zijn inzet en motivatie. Hier aan terugdenkend is het antwoord op de vraag die ik mij zelf heb gesteld, dat ik het zeker de moeite waard vind om aandacht te vragen voor deze groep werkzoekenden.

Wilt u als werkgever in contact komen met gemotiveerde werkzoekenden? Neem dan contact op met het WerkgeversServicepunt IJmond.

Diana Hermans
Adviseur WerkgeversServicepunt IJmond

Het WerkgeversServicepunt is gevestigd in het pand van IJmond Werkt! aan het Stationsplein 48a te Beverwijk. De adviseurs zijn elke werkdag rechtstreeks te bereiken op telefoonnummer
0251-279045. Mailen kan ook: info@wspijmond.nl


LAMMETJE

 

Dit weekend reed ik, zoals ik wel vaker doe, naar Leeuwarden. Net na de Afsluitdijk, vlak voor Harlingen stond de dijk helemaal vol met schapen en lammetjes, heerlijk aan het grazen. Een mooi gezicht. Ze waren allemaal beige op één na. Dat ene lammetje had een prachtige donkerbruine vacht. Ik vroeg aan mijn dochter of dat ene lammetje zich ook anders zou voelen. Nadat ze een paar seconden na had gedacht, gaf ze aan dat dat volgens haar niet zo was. ‘Ik denk dat hij zich gewoon een lammetje voelt’, zei ze. Op dat moment realiseerde ik mij wat ik aan het doen was. Ik was aan het invullen, deed een aanname en werd door mijn dochter met mijn neus op de feiten gedrukt. Want waarom zou dat ene lammetje zich anders voelen dan de rest?

Het is maar net hoe een ander er naar kijkt. Ook op de arbeidsmarkt zie je dit gebeuren. Als men op een cv op basis van een geboortedatum ziet dat het een oudere werkzoekende betreft, begint het invullen al. Van een oudere werknemer wordt vaak gedacht dat hij/zij vaker ziek is, niet mee kan komen met nieuwe ontwikkelingen, te duur is  en zichzelf niet meer kan ontwikkelen. Maar het gebeurt niet alleen bij de oudere werkzoekenden. Ook de vrouwen tussen de 25 en 35 jaar worden als ‘risico’ gezien, omdat ze wanneer ze kinderen hebben of wellicht nog gaan krijgen, minder flexibel zijn. Dat ze als de kinderen ziek zijn, thuis moeten blijven en dus niet naar het werk kunnen komen.  Maar ook over de allochtone werkzoekenden, de jongeren en mensen met een arbeidsbeperking bestaan vooroordelen.

Wat zou het mooi zijn als alle vooroordelen opzij zouden worden gezet en er tijd vrij gepland zou worden om kennis te maken met het individu, ongeacht leeftijd, fase in het leven, afkomst of beperking. Dan zou het best eens mogelijk kunnen zijn dat je kennis maakt met een energieke oudere werknemer, die in zijn vrije tijd allerlei cursussen volgt om zichzelf te blijven ontwikkelen, in de afgelopen 20 jaar zich nog nooit ziek heeft gemeld en bij zijn vorige bedrijf de voortrekker was van het ‘nieuwe werken’. Of spreek je een jonge vrouw met kinderen, die de opvang zo goed geregeld heeft, dat zij geen dag op het werk hoeft te missen. Maar ook de werkzoekende die als alleenstaande minderjarige asielzoeker in een vreemd land kwam, zichzelf alles eigen heeft moeten maken en nu een verantwoordelijke volwassene is geworden die geleerd heeft door te zetten, kansen te zien en hard wil werken om zijn toekomst verder op te bouwen. Laat je eens verrassen!

Wilt u als werkgever in contact komen met gemotiveerde werkzoekenden? Neem dan contact op met het WerkgeversServicepunt IJmond.

Diana Hermans

Adviseur WerkgeversServicepunt IJmond

Het WerkgeversServicepunt is gevestigd in het pand van IJmond Werkt! aan het Stationsplein 48a te Beverwijk. De adviseurs zijn elke werkdag rechtstreeks te bereiken op telefoonnummer 0251-279045. Mailen kan ook: info@wspijmond.nl


AFSTAND IS EEN RELATIEF BEGRIP

 

Eerst had je alles en nu heb je niets. Althans zo voelt het. Datgene wat je al die jaren hebt nagestreefd en waar je hard voor hebt gewerkt, is weg. Door het verlies van een baan, scheiding of door andere omstandigheden. Geen zorgeloze toekomst, maar een van onzekerheid. Je hebt verdriet over datgene wat had kunnen zijn. Je wilt van alles, maar redt het niet alleen.

Steeds meer mensen zijn afhankelijk van een bijstandsuitkering. Zijn murw geslagen door de vele afwijzingen en moeten opboksen tegen het stigma dat mensen in de bijstand niet gemotiveerd zijn en niet willen werken.

Dagelijks ervaar ik in mijn werk het tegendeel. Zie en spreek ik mensen, die anders laten zien. Staan ondanks alle tegenslagen, positief in het leven en gaan op zoek naar nieuwe kansen. Staan ook open voor de ondersteuning die ze tijdens hun re-integratietraject krijgen. Deze mensen zullen een aanwinst zijn voor een nieuwe werkgever. Hebben laten zien dat ze, bij tegenslag, niet meteen bij de pakken neer gaan zitten en hebben bovenal nog heel veel te bieden.

Niet voor iedereen is het eenvoudig om werk te vinden. Bijvoorbeeld als je een beperking hebt, soms al vanaf je geboorte. Je moet extra je best doen om een kans te krijgen en staat vaak al wat langer buiten het arbeidsproces. Het moeilijkste is om jezelf te verkopen als geschikte nieuwe medewerker als je daarnaast ook realistisch wilt zijn over jouw mogelijkheden. Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven die een mooie baan willen creëren en de juiste voorwaarden willen scheppen om jou te laten slagen.

Op het moment dat iemand een baan vindt, besef ik dat er voor die persoon wezenlijk iets zal veranderen. Het besef dat je mee doet, niet meer afhankelijk bent van een uitkering, maar in je eigen inkomen kunt voorzien en je eigen keuzes weer kunt maken, doet veel met iemand. Het geeft kracht en vertrouwen. Daar draag ik, samen met mijn collega’s, graag een steentje aan bij.

Wilt u als werkgever in contact komen met deze gemotiveerde werkzoekenden? Neem dan contact op met het WerkgeversServicepunt IJmond.

Diana Hermans

Adviseur WerkgeversServicepunt IJmond

Het WerkgeversServicepunt is gevestigd in het pand van IJmond Werkt! aan het Stationsplein 48a te Beverwijk. De adviseurs zijn elke werkdag rechtstreeks te bereiken op telefoonnummer 0251-279045. Mailen kan ook: info@wspijmond.nl

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

E-mailadres:

IJmond Werkt!

Stationsplein 48A
1948 LC Beverwijk
Postbus 282
1940 AG Beverwijk
T. 0251 - 27 90 00
info@ijmondwerkt.com

Back to Top