DIENSTVERLENING VOOR WERKZOEKENDEN BIJ IJMOND WERKT!

IJmond Werkt! voert voor de IJmondgemeenten de Participatiewet uit. Dit houdt onder andere in dat iedereen die bij de gemeente aanklopt voor inkomensondersteuning (voormalige WWB uitkering) wordt doorgemeld naar IJmond Werkt!. De gemeente bepaalt de toekenning van de uitkering, Ondertussen nodigt IJmond Werkt! u uit voor een intakegesprek.

We onderzoeken altijd of u kunt werken. Als dat het geval is, krijgt u een traject naar werk aangeboden via IJmond Werkt!. Mocht u niet in staat zijn om te werken krijgt u naast de uitkering ook hulp om in de toekomst weer aan het werk te komen.

De bijstandsuitkering en uw traject bij IJmond Werkt! stoppen wanneer u weer voldoende inkomen heeft.

U bent jonger dan 27 jaar
U moet eerst vier weken zelf actief op zoek gaan naar een opleiding of betaald werk. In die periode mag u nog geen bijstandsuitkering aanvragen. De zoekperiode van vier weken gaat in vanaf de dag dat u zich heeft gemeld bij IJmond Werkt!.

Lukt het niet om een opleiding of werk te vinden, dan kunt u vier weken na aanmelding een aanvraag indienen. Bij een vervolgafspraak naar aanleiding van uw aanvraag moet u met bewijsstukken laten zien dat u voldoende uw best heeft gedaan om een opleiding of werk te vinden.Voor jongeren onder de 27 bestaat de scholingsplicht. Om jongeren hierin optimaal  te ondersteunen werkt IJmond Werkt! nauw samen met het RMC.

U bent 27 jaar of ouder
De gemeente zal na ontvangst van uw aanvraag van een bijstandsuitkering (via werk.nl) zorgdragen voor de verdere afhandeling (inkomen). Voor de verdere begeleiding neemt IJmond Werkt! contact met u op.

Wat houdt de dienstverlening in?  
Direct werken aan werk met IJmond Werkt!
U heeft een uitkering aangevraagd, het lukt u niet om zelfstandig een baan te vinden. Na de intake bij IJmond Werkt! krijgt u een traject op maat aangeboden. Er wordt gewerkt aan het zoeken naar een gewone betaalde baan. Onder begeleiding volgt u een paar dagdelen per week sollicitatietrainingen (CV maken, vacatures zoeken). Er wordt met u gekeken of terug naar school of een opleiding een mogelijkheid is. U verricht mogelijk werkzaamheden om werkritme op te doen of te houden en om ‘werknemersvaardigheden’ aan te leren.

Bij alle onderdelen staat het zoeken naar werk centraal.
IJmond Werkt! is bedoeld om u zo snel mogelijk maar met een maximale looptijd van 2 jaar aan een baan op de reguliere arbeidsmarkt te helpen.
Hiernaast wordt u, mocht u meer ondersteuning zoals bijvoorbeeld schuldbemiddeling nodig hebben, doorverwezen naar de juiste instanties.

Wat wordt er van u verwacht?  
Wij verwachten dat u actief meewerkt om  een baan binnen de reguliere arbeidsmarkt te vinden.
U dient te voldoen aan de informatieplicht: verandert er iets in uw leefsituatie, gaat u verhuizen, samenwonen of vindt u zelf werk, dan informeert u uw werkcoach hierover.
Wanneer u zich niet aan deze voorwaarden houdt, dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering.

Bekijk de drie voorlichtingsfilms via het menu en kom alles te weten over uw rechten en plichten en de opties voor uw traject.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

E-mailadres:

IJmond Werkt!

Stationsplein 48A
1948 LC Beverwijk
Postbus 282
1940 AG Beverwijk
T. 0251 - 27 90 00
info@ijmondwerkt.com

Back to Top