Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

IJmond Werkt! begeleidt inwoners van Beverwijk, Heemskerk en Velsen met een Indicatie Beschut Werk naar een geschikte werkplek.

Met de invoering van de Participatiewet is Beschut Werk een vorm van werken voor mensen waarvoor werken bij een reguliere werkgever een brug te ver is. Alleen mensen waarvan op basis van bepaalde criteria is vastgesteld dat de mate van begeleiding zo intensief is dat zij niet in het reguliere arbeidsproces werkzaam kunnen zijn, krijgen een indicatie Beschut Werken.

Deze indicatie moet apart worden aangevraagd bij het UWV door middel van een aanvraag beoordeling arbeidsvermogen. Op dit formulier dient de aanvrager een keuze maken uit: het aanvragen van een Wajong-uitkering (alleen als duidelijk is dat iemand absoluut geen arbeidsmogelijkheden heeft), het aanvragen van een Beschut Werken-indicatie (de begeleiding is van dien aard dat de intensiteit hiervan niet gevraagd kan worden van een werkgever) of het aanvragen van een indicatie Banenafspraak (voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen, maar wel bij een reguliere werkgever kunnen werken).

In onderstaande video's wordt uitgelegd hoe je ondersteuning kunt aanvragen bij een arbeidsbeperking en over Beschut Werk