Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

Samenwerking

IJmond Werkt! heeft contact met diverse scholen in de regio om de overstap van school naar werk zo soepel mogelijk te laten verlopen voor jongeren die dat nodig hebben. IJmond Werkt! helpt opleiders uit het speciale onderwijs; Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (PrO) om jongeren te begeleiden naar werk. Ook met het Nova College en Heliomare beroepsopleidingen/REA College heeft IJmond Werkt! nauwe contacten om ervoor te zorgen dat jongeren tijdig in beeld zijn als zij klaar zijn voor werk.

Wat is de rol van IJmond werkt!
binnen het VSO en PrO?

IJmond Werkt! helpt opleiders bij het begeleiden van jongeren naar werk. Wij bemiddelen tussen werkgevers en scholen in het vinden van stageplekken. Tijdens de stageperiode beoordelen de school en IJmond Werkt! samen hoe het in de praktijk gaat. Of een leerling dus de mogelijkheid heeft om te werken met zijn of haar beperking. Daarnaast kunnen wij ook een rol spelen bij de (door)ontwikkeling, de trajectbegeleiding of loopbaanbegeleiding van deze jongeren.