IJmond Werkt! is het samenwerkingsverband van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen voor uitvoering van de Participatiewet. In het bestuur zijn de 4 deelnemende gemeenten vertegenwoordigd.

Dagelijks Bestuur
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders economische zaken / werk en inkomen / Participatiewet van de deelnemende gemeenten.

Bestuurssecretariaat
De heer E.H. van Hardeveld

Algemeen Bestuur
Het algemeen bestuur wordt gevormd door de leden van het dagelijks bestuur, aangevuld met (per gemeente) een lid van het College van B&W, veelal de portefeuillehouder financiën.

Vergaderdata 2021:
2-7-2021
12-11-2021

Recente vergaderverslagen:

Verslag AB 3 juli 2020

Verslag AB 12 december 2019

Verslag AB 5 juli 2019

Verslag AB 9 november 2018

Directie en Management Team van IJmond Werkt!
De dagelijkse leiding van IJmond Werkt! is in handen van algemeen directeur Erwin van Hardeveld. Bij IJmond Werkt! zetten ruim 60 gedreven professionals zich dagelijks voor 100% in om uitvoering van de Participatiewet tot een succes te maken. In de graphic hiernaast is te zien hoe IJmond Werkt! georganiseerd is.

Samenstelling Dagelijks Bestuur

 • Mevrouw M. Steijn, vicevoorzitter, gemeente Velsen
 • De heer G.J.W. de Vries, bestuurslid, gemeente Heemskerk
 • Mevrouw B.G.P. van den Berg, bestuurslid, gemeente Beverwijk
 • Mevrouw C.G. van Weel-Niesten, bestuurslid, gemeente Uitgeest

Samenstelling Algemeen Bestuur

 • Mevrouw M. Steijn, vicevoorzitter, gemeente Velsen
 • Mevrouw B.G.P. van den Berg, gemeente Beverwijk
 • De heer C.M Beentjes, gemeente Uitgeest
 • De heer G.J.W. de Vries, gemeente Heemskerk
 • De heer Q.J.A. Rijke, gemeente Heemskerk
 • De heer J. Verwoort, gemeente Velsen
 • Mevrouw H.J. Niele-Goos, gemeente Beverwijk
 • Mevrouw C.G. van Weel-Niesten, gemeente Uitgeest

Samenstelling Management Team

 • Erwin van Hardeveld, algemeen directeur
 • Robert Donath, controller
 • Julie Hoeben, manager Re-integratie
 • Norbert Leijtens, manager Werk & Mobiliteit
 • Dick Slofstra, hoofd P&O