Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

IJmond Werkt! is het samenwerkingsverband van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen voor uitvoering van de Participatiewet. In het bestuur zijn de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd.

Dagelijks Bestuur
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders economische zaken / werk en inkomen / Participatiewet van de deelnemende gemeenten.

Bestuurssecretariaat
De heer E.H. van Hardeveld

Algemeen Bestuur
Het algemeen bestuur wordt gevormd door de leden van het dagelijks bestuur, aangevuld met (per gemeente) een lid van het College van B&W, veelal de portefeuillehouder financiën.

Vergaderdata 2023:
16-2-2023
29-6-2023
9-11-2023

Recente vergaderverslagen:

Verslag vergadering AB IJmond Werkt 21 december 2022

Verslag vergadering AB IJmond Werkt 16 februari 2023

Directie en Management Team van IJmond Werkt!
De dagelijkse leiding van IJmond Werkt! is in handen van algemeen directeur Erwin van Hardeveld. Bij IJmond Werkt! zetten ruim 60 gedreven professionals zich dagelijks voor 100% in om uitvoering van de Participatiewet tot een succes te maken. In de graphic hiernaast is te zien hoe IJmond Werkt! georganiseerd is.

Samenstelling Dagelijks Bestuur

 • Mevrouw B.G.P. van den Berg, gemeente Beverwijk (vice-voorzitter)
 • De heer G.A. Suanet, gemeente Heemskerk (voorzitter)
 • De heer J. Verwoort, gemeente Velsen

Samenstelling Algemeen Bestuur

 • Mevrouw B.G.P. van den Berg, gemeente Beverwijk (vice-voorzitter)
 • Mevrouw J.W.J. Dorenbos, gemeente Beverwijk
 • De heer A. Schoorl, gemeente Heemskerk
 • De heer G.A. Suanet, gemeente Heemskerk (voorzitter)
 • Mevrouw M. Steijn, gemeente Velsen
 • De heer J. Verwoort, gemeente Velsen

Samenstelling Management Team

 • Erwin van Hardeveld, algemeen directeur
 • Robert Donath, controller
 • Norbert Leijtens, manager Werk & Mobiliteit
 • Alie Bos, hoofd P&O
 • Diana Hermans, teamleider werkgeversdiensten
 • Tram Tran, hoofd bedrijfsbureau
 • Rob de Vries, manager re-integratie