Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

De resultaten van IJmond Werkt! worden ieder jaar in een jaarverslag verantwoord, toegelicht en gepubliceerd. De verslagen zijn openbaar inzichtelijk en via de links aan de rechterzijde te downloaden.