De resultaten van IJmond Werkt! worden ieder jaar in een jaarverslag verantwoord, toegelicht en gepubliceerd. De verslagen zijn openbaar inzichtelijk en via de links aan de rechterzijde te downloaden.