Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

Bijstandsuitkering

Hoe vraag ik een bijstandsuitkering aan?

U kunt algemene bijstand aanvragen bij uw gemeente of via werk.nl. Als u recht heeft op bijstand, krijgt u dat vanaf de dag dat u dit bij de gemeente aanvraagt. Zorg dus dat u op tijd uw aanvraag doet. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. 

Is mijn bijstandsuitkering toegekend?

Voor alle vragen over (de aanvraag van) uw bijstandsuitkering kunt u contact opnemen met de inkomensconsulent van de gemeente waar u woont.

Kinderopvangs(toeslag)

Hoe regel ik kinderopvang?

U regelt zelf een plekje voor uw kind bij een geregistreerde kinderopvangorganisatie. Deze zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang.

Wie betaalt de kinderopvang tijdens mijn re-integratietraject?

Voor de kosten van de kinderopvang kun u een vergoeding aanvragen: de kinderopvangtoeslag. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen, het aantal kinderen, het uurtarief, het soort opvang en het aantal opvanguren. U vraagt uw kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. Ouders betalen altijd een eigen bijdrage voor kinderopvang. De eigen bijdrage zijn de kosten die overblijven van de totale rekening, na aftrek van de kinderopvangtoeslag. Voor die kosten kunt u soms bijzondere bijstand krijgen. U kunt bij uw gemeente vragen of u hiervoor in aanmerking komt. Kijk voor meer informatie over kinderopvang(toeslag) op de website van uw gemeentewijzer.

Heemskerkwijzer

Beverwijkwijzer

Velsenwijzer

Wie gaat de kinderopvang betalen als ik werk vind?

Als u werkt, komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, zoals de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen, het uurtarief, het soort opvang en het aantal opvanguren. Ouders betalen altijd een eigen bijdrage voor kinderopvang. U kunt bij uw gemeente vragen of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand voor de kosten van de eigen bijdrage.

Toeslagen

Op welke toeslagen heb ik recht en hoe vraag ik die aan?

Op de website van uw gemeentewijzer vind u informatie over de verschillende toeslagen en hoe u deze kunt aanvragen.
Heemskerkwijzer

Beverwijkwijzer

Velsenwijzer

DigiD

Hoe vraag ik DigiD aan?

Ga naar digid.nl/aanvragen, vul uw gegevens in en rond uw aanvraag af.
Kijk op de website van DigiD  voor meer informatie en een uitgebreid stappenplan.