Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

Onze missie

De missie, onze kernopdracht, waar we met ons bestaan aan verbonden zijn, is:
“Wij werken aan een wereld waarin iedereen vanuit eigen kracht meedoet”

Het doel is mensen zoveel mogelijk zelfredzaam te maken door ze actief mee te laten doen aan de maatschappij door werk. Mensen vanuit diverse achtergronden worden door de gemeenten doorverwezen naar IJmond Werkt!. Denk aan mensen met een arbeidsbeperking, mensen die al langere tijd niet deelnemen aan het arbeidsproces, statushouders, schoolverlaters, 50-plussers enzovoort. IJmond Werkt! is er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken als het gaat om het vinden en houden van werk.

Onze kernwaarden

· oprechte aandacht

· samenwerken

· ondernemend

· positief

· vertrouwen