Onze rol

IJmond Werkt! helpt mensen die niet zelfstandig in staat zijn een baan te vinden, aan het werk komen.

Het doel is mensen zoveel mogelijk zelfredzaam te maken door ze actief mee te laten doen aan de maatschappij door werk. Mensen vanuit diverse achtergronden worden door de gemeenten doorverwezen naar IJmond Werkt!. Denk aan mensen met een arbeidsbeperking, mensen die al langere tijd niet deelnemen aan het arbeidsproces, statushouders, schoolverlaters, 50-plussers enzovoort. IJmond Werkt! is er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken als het gaat om het vinden en houden van werk.

Onze visie

"We geloven in het principe van empowerment. We gaan uit van eigen regie, eigen kracht en eigen keuzes van de werkzoekende. De impuls voor een blijvende verandering moet uit de werkzoekende zelf komen. Alleen wie intrinsiek gemotiveerd is, is in staat passend werk te vinden en te behouden."

Erwin van Hardeveld, algemeen directeur

Bekijk de uitzending van Business NL (aug '19) en zie hoe onze visie in de praktijk uitpakt
Onze missie

"Wij willen een ondernemende organisatie zijn die talenten van mensen koppelt aan werkgevers, die de werkgevers kent en ontzorgt, en werkzoekenden ondersteunt bij het nemen van de verantwoordelijkheid over hun route naar werk. We willen mensen zoveel mogelijk laten meedoen door werk en hen maximaal laten participeren."

Marieke van Dijk, bestuursvoorzitter