Onze rol

IJmond Werkt! helpt mensen die niet zelfstandig in staat zijn een baan te vinden, aan het werk komen.

Het doel is mensen zoveel mogelijk zelfredzaam te maken door ze actief mee te laten doen aan de maatschappij door werk. Mensen vanuit diverse achtergronden worden door de gemeenten doorverwezen naar IJmond Werkt!. Denk aan mensen met een arbeidsbeperking, mensen die al langere tijd niet deelnemen aan het arbeidsproces, statushouders, schoolverlaters, 50-plussers enzovoort. IJmond Werkt! is er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken als het gaat om het vinden en houden van werk.

Onze visie

"We geloven in het principe van empowerment. We gaan uit van eigen regie, eigen kracht en eigen keuzes van de werkzoekende. De impuls voor een blijvende verandering moet uit de werkzoekende zelf komen. Alleen wie intrinsiek gemotiveerd is, is in staat passend werk te vinden en te behouden."

Erwin van Hardeveld, algemeen directeur

Speel video af
Bekijk de uitzending van Business NL (aug '19) en zie hoe onze visie in de praktijk uitpakt