Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

Gemeenten

IJmond Werkt! voert de Participatiewet uit in opdracht van de IJmondgemeenten: Beverwijk, Velsen en Heemskerk. IJmond Werkt! heeft de structuur van een Gemeenschappelijke Regeling (GR). IJmond Werkt! heeft korte lijnen met beleidsmakers van de gemeenten, waardoor de dienstverlening van IJmond Werkt! naadloos aansluit op de dienstverlening van de gemeenten. Beleid wordt gezamenlijk opgesteld, getoetst en uitgevoerd. IJmond Werkt! legt verantwoording af aan de gemeenten middels kwartaalrapportages en Jaarverslagen.

Overheid

IJmond Werkt! heeft een goede samenwerking met de overheidsorganisaties die betrokken zijn bij de Participatiewet, zoals Divosa, Cedris en UWV, kunnen wij rekenen op kennis en expertise van specialisten om de Participatiewet zo succesvol mogelijk uit te voeren.