Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

Samenwerking in de regio

IJmond Werkt! heeft een sterk netwerk met partners in de regio om werk voor iedereen mogelijk te maken. Wij signaleren vroegtijdig wanneer mensen tegen problemen aanlopen. Het gezamenlijk vangnet van IJmond Werkt! en de verschillende partners in onder meer huisvesting, zorg en overheid werken nauw samen. Zo kunnen wij op een gerichte en efficiënte manier de beste begeleiding en ondersteuning bieden.

Lees hier over de recent uitgebreide samenwerking met Heliomare op het gebied van vitaliteit.

[