Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

Al enige jaren werken Heliomare en IJmond Werkt! samen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen. De samenwerking wordt binnenkort uitgebreid met een vitaliteitsprogramma Breng beweging in je Werk voor de medewerkers van IJmond Werkt!. Een mooie aanleiding om de samenwerking officieel te bekrachten. Dat moment vond plaats op woensdag 12 februari. Beide bestuurders Jan Welmers (Heliomare) en Erwin van Hardeveld (IJmond Werkt!) ondertekenden daartoe een samenwerkingsovereenkomst.

Bewegen tijdens het werk en gezonde leefstijl
De samenwerking vindt plaats op verschillende gebieden. Bij het project Samen op Pad ondersteunt Heliomare cliënten van IJmond Werkt! met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bij het doen van verschillenden sociale activiteiten. Leerlingen van Heliomare College in Heemskerk werken in de groenvoorziening bij IJmond Werkt!. Binnenkort gaan bewegingsagogen van Heliomare de 150 medewerkers van het leerwerkbedrijf productie van IJmond Werkt! op de Trompet in Heemskerk begeleiden om hen bewuster te maken van hun vitaliteit en leefstijl. Zij worden gestimuleerd om tijdens en buiten hun werk meer en effectief te bewegen, want meer bewegen en sporten kan een positieve bijdrage leveren aan een gezondere leefstijl, waardoor er minder verzuim kan optreden, en bovenal kunnen zij zich fitter, vitaler en gelukkiger gaan voelen.

Ook zal er aandacht zijn voor klachten die mensen nu al ervaren, en waar mogelijk deze met meer bewegen en andere houding te verminderen. Het ergonomisch werken krijg zijdelings eveneens aandacht. Om een duurzaam effect te bereiken zal in ieder team twee medewerkers van IJmond Werkt! de rol van beweegcoaches op zich nemen. Deze beweegcoach zal na de intensieve begeleiding door de bewegingsagoog van Heliomare de taak hebben om dagelijks het team te herinneren aan het beweegmoment.

IJmond Werkt! helpt mensen die niet zelfstandig in staat zijn een baan te vinden, aan het werk te komen. Heliomare biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking of aandoening op het gebied van revalidatie, onderwijs, arbeidsintegratie, bewegen en sport.

Fotobijschrift: Het vitaliteitsprogramma wordt afgetrapt met een beweegmoment