Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

Voor alle leveringen en werkzaamheden gelden de

Algemene leveringsvoorwaarden (PDF)

van IJmond Werkt!, gedeponeerd ter griffie van de Arrondisementsrechtbank te Haarlem.