Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

Breng beweging in je werk

IJmond Werkt! en Heliomare bekrachtigen samenwerking

Al enige jaren werken Heliomare en IJmond Werkt! samen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen. De samenwerking is sinds begin 2020 uitgebreid met een vitaliteitsprogramma Breng beweging in je Werk voor de medewerkers van IJmond Werkt!. Een mooie aanleiding om de samenwerking officieel te bekrachten. Dat moment vond plaats op woensdag 12 februari. Beide bestuurders Jan Welmers (Heliomare) en Erwin van Hardeveld (IJmond Werkt!) ondertekenden daartoe een samenwerkingsovereenkomst.

Bewegen tijdens het werk en gezonde leefstijl

De samenwerking vindt plaats op verschillende gebieden. Bij het project Samen op Pad ondersteunt Heliomare cliënten van IJmond Werkt! met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bij het doen van verschillenden sociale activiteiten. Leerlingen van Heliomare College in Heemskerk werken in de groenvoorziening bij IJmond Werkt!. Sinds februari 2020 begeleiden bewegingsagogen van Heliomare de 150 medewerkers van het leerwerkbedrijf productie van IJmond Werkt! op de Trompet in Heemskerk om hen bewuster te maken van hun vitaliteit en leefstijl. Zij worden gestimuleerd om tijdens en buiten hun werk meer en effectief te bewegen, want meer bewegen en sporten kan een positieve bijdrage leveren aan een gezondere leefstijl, waardoor er minder verzuim kan optreden, en bovenal kunnen zij zich fitter, vitaler en gelukkiger gaan voelen.

NH Nieuws kwam op dinsdag 25-2-2020 langs om hier verslag van te doen!

Ook zal er aandacht zijn voor klachten die mensen nu al ervaren, en waar mogelijk deze met meer bewegen en andere houding te verminderen. Het ergonomisch werken krijg zijdelings eveneens aandacht. Om een duurzaam effect te bereiken zal in ieder team twee medewerkers van IJmond Werkt! de rol van beweegcoaches op zich nemen. Deze beweegcoach zal na de intensieve begeleiding door de bewegingsagoog van Heliomare de taak hebben om dagelijks het team te herinneren aan het beweegmoment.

Samen stoppen met roken

Stoppen met roken? IJmond Werkt! helpt en betaalt mee!

IJmond Werkt! promoot een gezonde leefstijl van haar medewerkers en wil vitaliteit bevorderen. Als een medewerker wil stoppen met roken wil IJmond Werkt! dat zonodig faciliteren. Reguliere behandelingen worden in het algemeen vergoed door de ziektekostenverzekeraar. IJmond Werkt! is bereid de eventueel verschuldigde eigen bijdrage voor haar rekening te nemen.

Vanaf maart 2020 biedt IJmond Werkt! de mogelijkheid aan medewerkers om tijdens groepsgewijze bijeenkomsten te stoppen met roken. Deze bijeenkomsten worden begeleid door Sinefuma, een partij die ruimschoots ervaring heeft met het begeleiden van mensen die willen stoppen met roken.

Verscherpt rookbeleid

Voor alle werkplekken binnen IJmond Werkt! geldt een rookverbod. Ook in het algemeen mag er niet gerookt worden in de gebouwen van IJmond Werkt! buiten de daarvoor aangewezen rookruimtes/-plekken. Tevens mag niet gerookt worden in bedrijfsauto’s, op machines en op rookvrije pauzeplekken.

Onder dit verbod valt het roken van sigaretten, sigaren, een pijp, en ook van elektronische sigaretten. Uiteraard is het roken en ander gebruik van (soft)drugs verboden.

Beleidsregels

  1. Roken is alleen toegestaan in de ruimtes /op de plekken, die bij sommige afdelingen/locaties zijn aangewezen. Deze zijn als zodanig gemarkeerd. De rookruimtes en -plekken mogen uitsluitend worden gebruikt tijdens de koffie-, thee- en lunchpauzes en voor en na de werktijd.
  2. Als er op een locatie geen rookplek is aangewezen, dan hebben rokers de mogelijkheid om in de open lucht, buiten de nabijheid van de in- en uitgangen, te roken.
  3. Bij afdelingen waar er centraal geregelde pauzes zijn, mag alleen gerookt worden tijdens die pauzes: de ochtendpauze, de lunchpauze en de middagpauze. Als een medewerker tijdens de vaste pauzetijden een keer in overleg zit, is het toegestaan om aansluitend aan het overleg een rookpauze te nemen.
  4. Als op een afdeling geen vaste pauzetijden gelden, is het toegestaan om eenmaal ’s morgens en eenmaal ’s middags zelf een pauze te nemen op een tijdstip dat het werk het toelaat.
  5. Pauzes vallen niet onder werktijd, maar zijn eigen tijd . Dat geldt dus ook voor rookpauzes.
  6. Voor vanuit IJmond Werkt! elders gedetacheerde medewerkers geldt het rookbeleid van de inlener.

Gratis vers fruit op het werk!

Fruit is gezond en lekker!

IJmond Werkt! vindt gezond leven belangrijk en daar hoort fruit bij!

Daarom werkt IJmond Werkt! sinds begin 2019 samen met Rick’s Fruit, die elke maandag op alles vestigingen vers fruit komt brengen. Dit is gratis beschikbaar voor alle medewerkers. Hiermee hoopt IJmond Werkt! bij te dragen aan een gezonde leeftstijl.

Eet smakelijk!