Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

Dienstverlening voor werkzoekenden met een bijstandsuitkering

(Groepsgewijze) Trainingen en dienstverlening

 • Maak je plan
 • Blik op jezelf
 • Kijk op werk
 • Sterk naar werk (zowel klassikaal als via de IJmond Werkt! Academy app)
 • Vacaturecentrum

Stages

 • Leerwerkstage (bijna altijd intern)
 • IJmond Werkt! stage (bij voorkeur extern)
 • Telstar@work

Individuele begeleiding (maatwerk)

 • Intake
 • Arbeidsdiagnose & Advies (nader onderzoek)

Dienstverlening voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Dienstverlening gericht op het ontwikkelen van werknemersvaardigheden

 • Leerwerk-trajecten voor doelgroep Garantiebaan en Beschut werk
 • Jongerenproject in samenwerking met Heliomare

Dienstverlening gericht op uitstroom naar werk

 • Sterk naar werk voor doelgroep Garantiebaan
 • Mobiliteitstraining voor doelgroep Sociale Werkvoorziening en Beschut Werk

Aan het werk

 • Intern aan het werk bij IJmond Groen of binnen ons Ontwikkelhuis
 • Begeleid werken (voor doelgroep sociale werkvoorziening)
 • Detachering (voor doelgroep sociale werkvoorziening en Beschut Werk)
 • Garantiebaan (voor mensen met een Indicatie banenafspraak, opgenomen in het doelgroepregister)