BEDRIJFS-
MAATSCHAPPELIJK WERKER (M/V)
VOOR 36 UUR PER WEEK

IJmond Werkt!
SAMEN.WERKEN

IJmond Werkt! is de organisatie in de IJmond die zich bezighoudt met een efficiënte en effectieve re-integratie van burgers die een beroep doen op de Participatiewet. Ook bieden wij werk en ontwikkelingsmogelijkheden aan mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening (sw) of nieuw beschut werk (Nbw). IJmond Werkt! doet dit in opdracht van de vier IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen, en is daarmee een samenwerkingsverband van die gemeenten. Voor de begeleiding in werk- en privéproblematieken en ondersteuning van met name de sw’ers en nbw’ers zijn wij per direct op zoek naar een:

Bedrijfsmaatschappelijk werker (M/V)
voor 36  uur per week

Kern van de functie
Medewerkers met een arbeidsbeperking ondersteunen in hun psychosociaal functioneren (op alle levensgebieden) en in hun functioneren in relatie tot hun collega’s, werk en arbeidsomstandigheden. Daarnaast het leveren van een bijdrage aan  een goed sociaal- maatschappelijk werkgeversklimaat, waarvan een positief effect  op  het ziekteverzuim mag worden verwacht.

Wat houdt de functie in?
Bieden van hulpverlening aan (groepen) medewerkers bij door hen ervaren manifeste of latente problemen van psychosociale aard alsmede adviseren van leidinggevenden en/of afdeling P&O aangaande dergelijke gevallen, zodanig dat functioneringsproblemen worden voorkomen of tot oplossing worden gebracht.

Wij verwachten dat je vanuit je expertise als bedrijfsmaatschappelijk werker zorgt voor de ondersteuning bij het oplossen van individuele casuïstiek. En tevens dat je psychosociale ondersteuning biedt door te werken aan het verbeteren en uitbreiden van de competenties van medewerkers om  hun sociaal functioneren te versterken. Maar ook dat je medewerkers informeert over en, waar nodig of mogelijk, intern of extern doorverwijst voor nadere ondersteuning of hulp.

Als bedrijfsmaatschappelijk werker ben je daarnaast verantwoordelijk voor:

–              het signaleren en rapporteren van maatschappelijke en psychosociale hoofdproblemen (op gebieden als Covid-19, eenzaamheid, financiën, rouwverwerking en suïcide gedachten);

–              het (proactief) ondersteunen van de medewerkers en – ingeval van problemen – zowel hen als zo nodig leidinggevenden hierin te adviseren;

–              het ontwikkelen van voorlichtings- en preventieactiviteiten;

–              het organiseren en/of zelf geven van voorlichting en training;

–              het opstellen en actueel houden van een regionale sociale kaart

Wie zoeken wij?
Je hebt:

–              HBO-werk en denkniveau;

–              een bedrijfsmaatschappelijke opleiding afgerond op HBO-niveau;

–              affiniteit met de doelgroepen van IJmond Werkt!;
–              bent betrokken, empathisch, proactief en gedreven;

–              bent daadkrachtig en brengt structuur aan;

–              bent flexibel qua werktijden.

Wat bieden wij?
Naast passende arbeidsvoorwaarden en een salaris in schaal 9 van de salaristabel cao SGO (maximaal € 4.048,– bruto per maand) bieden wij je een inspirerende werkomgeving. Wij starten met een tijdelijk contract voor 1 jaar.

Wil je meer informatie?

Meer informatie over de functie kun je krijgen van Dick Slofstra, hoofd P&O, tel.nr. 06-31780747.

Reageren?

Ben jij diegene die we zoeken? Stuur dan zo snel mogelijk een korte motivatie + CV per e-mail naar IJmond Werkt! t.a.v. Mathijs Krijgsman, P&O-adviseur via mathijskrijgsman@ijmondwerkt.com.

Stuur jouw reactie uiterlijk op 14 juni 2021.