Diverse mensen, diverse aanpakken

Ook aan mensen die geen (bijstands)uitkering ontvangen of van andere regelingen gebruik (kunnen) maken, biedt IJmond Werkt! ondersteuning.

IJmond Werkt! biedt ondersteuning aan mensen die een WW-uitkering ontvangen die binnenkort afloopt of aan mensen die helemaal geen recht op een uitkering hebben.

Preventiedienstverlening voor mensen met een WW-uitkering:
Personen die een WW-uitkering ontvangen met een einddatum binnen een bepaalde tijd krijgen een uitnodiging om een voorlichtingsbijeenkomst over het vervolgtraject en de dienstverlening van IJmond Werkt! bij te wonen. Deelname hieraan is niet verplicht. Indien gewenst kunnen mensen een traject bij IJmond Werkt! starten.

Dienstverlening voor Niet-uitkeringsgerechtigden (NUG-ger)
Woont u in de IJmond, bent u jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd en heeft u om welke reden dan ook geen recht op een uitkering? Meldt u dan toch bij uw gemeente als u wilt werken. De gemeente of IJmond Werkt! kan mensen die geen recht hebben op een uitkering (nug-gers) maar wel werk zoeken, in sommige gevallen ook ondersteunen.