Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud
Diverse mensen, diverse aanpakken
Ook voor u!

IJmond Werkt! biedt ondersteuning aan mensen die een WW-uitkering ontvangen die binnenkort afloopt of aan mensen die helemaal geen recht op een uitkering hebben.

Preventiedienstverlening voor jongeren die vanwege (met name) Corona hun baan zijn kwijtgeraakt
Vanwege de langdurige corona situatie wordt er een toestroom aan werklozen verwacht. Vooral werkende jongeren worden harder geraakt door de coronacrisis dan ouderen, doordat zij vaker werkzaam zijn in sectoren als de horeca en detailhandel. Juist deze bedrijfstakken worden zwaar getroffen door de coronamaatregelen.
Daarnaast zijn jongeren de eerste groep die bij een economische recessie hun baan verliezen, omdat zij vaak werken met een tijdelijk contract.
Volgens het CBS waren er in het derde kwartaal bijna 3.000 meer jongeren (tot 27 jaar) met een bijstandsuitkering. Een groei van 8 procent ten opzichte van een jaar eerder. In andere leeftijdsgroepen lag de stijging rond de 1 procent, aldus het CBS. Lees in deze folder (PDF) meer over dit unieke project!

Preventiedienstverlening voor mensen met een WW-uitkering:
Personen die een WW-uitkering ontvangen met een einddatum binnen een bepaalde tijd krijgen een uitnodiging om een voorlichtingsbijeenkomst over het vervolgtraject en de dienstverlening van IJmond Werkt! bij te wonen. Deelname hieraan is niet verplicht. Indien gewenst kunnen mensen een traject bij IJmond Werkt! starten.

Dienstverlening voor Niet-uitkeringsgerechtigden (NUG-ger)
Woont u in de IJmond, bent u jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd en heeft u om welke reden dan ook geen recht op een uitkering? Meldt u dan toch bij uw gemeente als u wilt werken. De gemeente of IJmond Werkt! kan mensen die geen recht hebben op een uitkering (nug-gers) maar wel werk zoeken, in sommige gevallen ook ondersteunen.