Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

Gemeentelijk dashboard IJmond Werkt!
De afgelopen maanden is er hard gewerkt om een dashboard te ontwikkelen waarmee de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen realtime inzicht hebben in de dienstverlening van IJmond Werkt!. Het geeft informatie over maandelijkse instroom, doelgroepen, de ontwikkelingsfase waarin de deelnemers zich bevinden, trajectduur en uitstroom.
Daarnaast geeft het dashboard inzicht in de aantallen en samenstelling van medewerkers vanuit de sociale werkvoorziening (Wsw) en de beschut werkenden (BSW).

Op 6 februari hebben we, samen met de gemeentelijk beleidsmedewerkers en kwaliteitsmedewerkers die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het gemeentelijk dashboard, de livegang gevierd. Onder het genot van een stukje taart heeft IJmond Werkt! het eindresultaat gepresenteerd. Hierbij waren de bouwers van Passionned via Teams aanwezig.

Positieve reacties
Het gemeentelijk dashboard is met veel enthousiasme ontvangen. De beleidsmedewerkers en kwaliteitsmedewerkers hebben tijdens het project een aantal keren meegekeken en meegedacht en zijn positief over het eindresultaat: “Het dashboard ziet er overzichtelijk uit met heldere en informatieve visualisaties en is gebruikersvriendelijk. Het geeft per gemeente (en ook voor de totale IJmond) de lang gewenste inzicht in het cliëntbestand van IJmond Werkt!. Bijvoorbeeld het aantal trajecten en in welke fasen deze trajecten zich bevinden, de uitstroom met bijbehorende reden, etc. Kortom een mooi instrument om steeds opnieuw te raadplegen.”

De inzichten die het dashboard geeft, helpen bij het voeren van de goede gesprekken met de gemeenten en dragen bij aan een betere samenwerking tussen IJmond Werkt! en de drie gemeenten. Het dashboard is daarmee een mooie tool om onze samenwerking te intensiveren.