Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

Acht deelnemers hebben met succes de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) afgerond! Deze module is een onderdeel van de inburgeringswet en wordt uitgevoerd in samenwerking met de drie IJmondgemeenten en EdINOVA. IJmond Werkt! draagt zorg voor het praktijkgedeelte van de MAP.

Het doel van de MAP is om deelnemers vertrouwd te maken met en voor te bereiden op deelname aan de Nederlandse arbeidsmarkt, terwijl ze tegelijk werken aan de verbetering van hun taalvaardigheid. Op deze manier ontstaat er een reëel beroepsbeeld, waar IJmond Werkt! vervolgens mee aan de slag kan.

Eerste groep deelnemers gestart
Op 15 februari begon de eerste groep deelnemers bij het Ontwikkelhuis en Telstar@Work, onder begeleiding van Jasper (afdelingsmanager) en Bert (werkleider). Jasper heeft twee deelnemers uit de groep begeleid: “Ze hebben bij het Ontwikkelhuis heel waardevol werk gedaan en hebben een echte expertise (IT). Ze hebben beide een goed werkethos, motivatie en zijn heel prettig in de omgang”.

De overige deelnemers werden begeleid door Bert, zijn begeleiding werd ook zeer positief ontvangen. Hij hielp deelnemers met hun taalvaardigheid en observeerde hen om ontwikkelingspunten te identificeren. Natuurlijk was er ook tijd voor wat humor. Sommige deelnemers keken verbaasd toe toen Bert de ramen aan het lappen was, omdat ze gewend zijn aan een andere taakverdeling tussen mannen en vrouwen. Dat leverde een grappig moment op!

Onboarding en gezamenlijke afsluiting
Als afsluiting van de module organiseerde IJmond Werkt! een onboarding, waarbij alle deelnemers kennis konden maken met de re-integratieactiviteiten van IJmond Werkt!. Tijdens een rondleiding bezocht de groep het vacaturecentrum en de kamer van mogelijkheden, waar VR-brillen worden ingezet om te kunnen oriënteren op mogelijke beroepen. Werkcoaches Carla en Marije gaven uitleg over de ondersteuning van het RMT en hoe de aanmeldingen plaatsvinden, trainingen die IJmond Werkt! aanbiedt en informatie over het vacaturecentrum.

Na afloop kwamen deelnemers, klantmanagers vanuit de gemeente en EdINOVA samen voor een bijeenkomst, met lekkere broodjes en een drankje. De deelnemers presenteerden kort iets over zichzelf, waarna de certificaten met trots werden uitgereikt.

De bijeenkomst werd door alle partijen gewaardeerd. Klantmanagers gaven aan dat het een waardevolle gelegenheid was om vragen te stellen en complimenten te geven aan de deelnemers, vooral de ontwikkeling op het gebied van taal.

Toekomstperspectief
De deelnemers hebben interesse getoond in verschillende sectoren, waaronder de IT, zorg, administratie en techniekinstallatie. Ze gaan nu een vervolg geven aan hun inburgeringstraject. We zijn heel benieuwd naar wat de toekomst hen brengt!