Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

Op donderdag 6 juni kreeg IJmond Werkt! bezoek van drie ambtenaren van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) van Curaçao. Het bezoek was georganiseerd op aanraden van het Ministerie van Sociale Zaken, dat eerder al onze regio had bezocht. Het doel? Nieuwe ideeën en inspiratie opdoen!

Curaçao, met ongeveer 150.000 inwoners, is qua grootte en inwonersaantal vergelijkbaar met onze regio. Ook op het eiland zijn er mensen die een vorm van bijstand ontvangen, hoewel dat aantal iets lager ligt dan bij ons.

Succesvolle werkgeversbenadering
Een belangrijk onderdeel van het bezoek was onze benadering van werkgevers. Hoe enthousiasmeer je bedrijven voor het duurzaam aannemen van mensen? Adviseur Werkgeversdiensten Hans deelde zijn inzichten. Volgens hem zijn er twee elementen belangrijk. Als eerst moet je de re-integratiedienstverlening scheiden van de werkgeversdienstverlening. Dat wil zeggen: maak een zuivere dienstverlening aan werkgevers. Daarnaast is het belangrijk om te investeren in een duurzame relatie met werkgevers. Dit doe je door tijd te nemen om hen én hun vraagstukken goed te leren kennen.

Innovatieve groenapp
De groep was ook nieuwsgierig naar de groenapp van IJmond Werkt!. De app biedt goede begeleiding bij het uitvoeren van werkzaamheden, zonder extra menselijke ondersteuning. Bovendien biedt de app taalondersteuning voor anderstaligen en laaggeletterden. Bob Westerink presenteerde de app waarna de groep een bezoek bracht aan een groenploeg in de buurt, die de app in de praktijk gebruikt. Dit gaf een goed beeld van de app in actie! Ze waren onder de indruk van de praktische toepassing en ondersteuning die de app biedt.

Realtime dashboard
Manager Servicebureau Tram presenteerde tot slot ons dashboard, dat realtime inzicht geeft in de in- en uitstroom van de mensen die wij begeleiden. Hoewel ons systeem nog een brug te ver is voor hun huidige situatie, vonden ze het een inspirerend voorbeeld van hoe technologie kan bijdragen.

Het enthousiasme en de uitwisseling van kennis maakten deze dag een succes! Bedankt voor jullie komst.