Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

IJmond Werkt! is in 2013 opgericht, de toenmalige sociale werkvoorziening ‘de Meergroep’ vormde het fundament waarop de nieuwe organisatie is neergezet.

In totaal zijn er zo’n 476 (eind 2020) personen met een indicatie voor de Sociale Werkvoorziening aan IJmond Werkt! verbonden. Ongeveer de helft is werkzaam binnen IJmond Werkt! (bij ons Leerwerkbedrijf Productie of in de groenvoorziening), de andere helft is via Begeleid Werken of detachering aan de slag bij reguliere werkgevers zoals  Noppes Kringloopwinkels, Cycloon Post en fietskoeriers en BIOS-groep. IJmond Werkt! beschikt dankzij haar deelname in het WerkgeversServicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond over een groot netwerk van werkgevers met een sociaal hart.

De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) kent sinds de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 geen nieuwe instroom meer. Mensen die vóór de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 over een indicatie voor de Wet Sociale Werkvoorziening beschikten, houden hun rechten en plichten behorend bij deze wet. IJmond Werkt! voert deze wet voor de IJmondgemeenten uit. IJmond Werkt! blijft dit doen tot de laatste persoon met een Wsw-indicatie met pensioen gaat.

Ook voor mensen binnen de Wsw geldt dat wordt getracht om zo regulier als mogelijk te werken. Dit kan door middel van detachering, Begeleid Werken of een Garantiebaan. Alle medewerkers van IJmond Werkt! worden regelmatig gesproken om te kijken of een werkplek buiten IJmond Werkt! tot de mogelijkheden behoort.