Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

Patina viert haar overwinning

IJmond Werkt! heeft besloten in 2020 geen Award uit te reiken aan de werkgever uit de regio die zich opvallend inzet voor mensen die hulp nodig hebben bij het vinden en houden van werk.

Niet fair
Vanwege de huidige coronacrisis vindt IJmond Werkt! het niet fair ondernemers te beoordelen op hun sociale karakter terwijl velen alles op alles moeten zetten om het hoofd überhaupt boven water te houden.

WSP Zuid-Kennemerland en IJmond
Daarnaast is met de doorontwikkeling van het WerkgeversServicepunt (WSP) Zuid-Kennemerland en IJmond, waar IJmond Werkt! samen met UWV en Pasmatch onderdeel van uitmaakt, de dienstverlening aan werkgevers verschoven naar het WSP. IJmond Werkt! richt zich met name op werkzoekendendienstverlening. IJmond Werkt! grijpt de komende periode aan om de werkgeversprijs samen met haar WSP-partners in een nieuw WSP-jasje te gieten, eventueel met een arbeidsmarktregio-overschrijdend karakter.

Achtergrond
De award is in 2004 in het leven geroepen en werd toen nog onder de naam Meergroep Award uitgereikt. Sinds 2009 is de award onderdeel van het ondernemersevent IJmond Onderneemt!, welke wordt georganiseerd door OV IJmond, Omgevingsdienst IJmond en IJmond Werkt!. Sinds 2013 werd de Award onder de nieuwe naam IJmond Werkt! Award uitgereikt. De andere partijen beraden zich nog over de uitreiking van hun prijzen.

Vertrouwen
IJmond Werkt! heeft er vertrouwen in dat er in 2021 weer ruimte is om inclusief ondernemen in het zonnetje te zetten en een mooie opvolger te vinden voor Patina Dakdenkers die eind 2019 de award in de wacht sleepte.