Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

Vanwege de langdurige corona situatie wordt er een toestroom aan werklozen verwacht. Vooral werkende jongeren worden harder geraakt door de coronacrisis dan ouderen, doordat zij vaker werkzaam zijn in sectoren als de horeca en detailhandel. Juist deze bedrijfstakken worden zwaar getroffen door de coronamaatregelen.
Daarnaast zijn jongeren de eerste groep die bij een economische recessie hun baan verliezen, omdat zij vaak werken met een tijdelijk contract.
Volgens het CBS waren er in het derde kwartaal bijna 3.000 meer jongeren (tot 27 jaar) met een bijstandsuitkering. Een groei van 8 procent ten opzichte van een jaar eerder. In andere leeftijdsgroepen lag de stijging rond de 1 procent, aldus het CBS.

Samenwerking met het UWV, Pasmatch en Leren en Werken in Haarlem
IJmond Werkt! heeft samen met het UWV, Pasmatch en Leren & Werken in Haarlem een project opgestart om preventief met de jonge werklozen aan de slag te gaan. Op die manier willen we voorkomen dat jongeren in de bijstand terechtkomen.
Alle jongeren tot 27 jaar, die een aanvraag doen voor een WW uitkering, worden ondersteund richting werk en/of opleiding.
Carla Veldt is sinds de start (halverwege oktober) vol enthousiasme als coördinator van dit project aan de slag gegaan.

Welke ondersteuning bieden wij?
IJmond Werkt! biedt de doelgroep ondersteuning aan in de vorm van preventiedienstverlening. Er is een heel scala aan workshops waar de werkzoekende vrijwillig aan deel kan nemen. Zo is er aandacht voor het maken van een Etalage CV en leer je hoe je jezelf het best kan presenteren d.m.v. de zogeheten elevator pitch.
Jongeren kunnen in contact worden gebracht met het RMC voor scholingsadvies en/of met het loket Leren en Werken voor het afnemen van competentie-,- en/of capaciteitstesten.
Daarnaast bieden we ondersteuning bij solliciteren vanuit het vacaturecentrum en matching vanuit het WerkgeversServicepunt (WSP). Alles gericht op de behoefte van de werkzoekende.

Resultaten tot nu toe
In de afgelopen 6 weken zijn er 92 jongeren door het UWV bij ons aangemeld. Carla heeft ongeveer twee derde van deze jongeren weten te bereiken. Hiervan heeft een derde aangegeven interesse te hebben in een vorm van ondersteuning.
Het project wordt zeer enthousiast ontvangen door de doelgroep, ongeacht of er behoefte is aan ondersteuning.
Tussen de aanmeldingen blijken ook relatief veel anderstaligen te zitten. Carla ontvangt hen op het hoofdkantoor voor individuele ondersteuning. Er wordt nog uitgezocht welke ondersteuning wij deze anderstaligen nog meer kunnen bieden.

Succesverhaal
IJmond Werkt! heeft met de samenwerkingspartners al vele jongeren kunnen helpen. Een mooi voorbeeld is een dame uit Oost-Afrika die tot voor kort geen ID kaart had. Zij is door Carla doorgestuurd naar het RMC voor een scholingsadvies en zij start in februari met school. Daarnaast is zij in contact gebracht met een Adviseur Werkgeverdiensten van het WSP en is zij bemiddeld naar een baan in de thuiszorg!

Wij hopen op vele van dit soort succesverhalen. To be continued!

Bekijk hier de folder met alle info over deze specifieke dienstverlening: folder preventieve dienstverlening jongeren