Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

IJmond Werkt! gaat haar doelgroepen met moderne leertechnieken efficiënter en meer locatie-ongebonden trainen en ondersteunen bij hun ontwikkeling. Hierdoor wordt een nog effectievere doorstroom naar werk nagestreefd. IJmond Werkt! realiseert dit via het mobiele leerplatform dat leren echt leuk en doeltreffend maakt: ELAUNCH

Het platform vormt een aanvulling op de huidige, grotendeels klassikale, dienstverlening. Het idee om trainingen digitaal vorm te gaan geven bestond al langer maar de implementatie is door de Coronacrisis is een stroomversnelling gekomen.

IJmond Werkt! heeft in ELAUNCH een partner gevonden om dit platform op te zetten. ELAUNCH heeft veel ervaring met het opzetten van dergelijke platforms en ziet het als een uitdaging een passend platform voor IJmond Werkt! te creëren. Met de inzet van zogenaamd blended learning via ELAUNCH verwacht IJmond Werkt! een bijdrage te leveren aan de volgende doelstellingen:

  • Effectiever leren; werkzoekenden krijgen meerdere tools in handen om hun zoektocht naar hun ideale baan makkelijker te maken
  • Uitbreiding capaciteit; met het platform wordt de groeiende vraag naar extra trainingslocaties deels beantwoord
  • Efficiënt(er) trainen, trainers kunnen ook op afstand nauw contact houden met werkzoekenden

In het laatste kwartaal van 2020 is een start gemaakt met de ontwikkeling van het platform, naar verwachting kan het platform eind 1e kwartaal in de praktijk worden gebruikt. Momenteel wordt het platform ingericht en vinden de opnames plaats voor de online trainingsmodules. In de toekomst kan het platform ook voor andere doeleinden worden ingezet dan alleen trainingen voor doelgroepen, zoals voor eigen medewerkers (onboarding, medewerkerstevredenheid) en stakeholders (campagnes, klanttevredenheid).