Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

Tekst: Kim Stroet, projectleider Jongerenproject

In het Jongerenproject worden onder andere insectenhotels gemaakt

Een voorbeeld uit de praktijk: in januari werd Bram door het RMC bij het project Onderwijs en Arbeid van de toekomst aangemeld. Vervolgens heeft er een kennismakingsgesprek plaatsgevonden, gevolgd door een intakegesprek met Bram en zijn ouders. Bram, 18 jaar, heeft regulier middelbaar onderwijs gevolgd en heeft zijn VMBO-TL diploma behaald. Vervolgens is Bram doorgestroomd naar de opleiding pedagogisch medewerker, MBO niveau 2, aan het Nova College. Deze opleiding bleek niet bij de vaardigheden van Bram aan te sluiten en met name in het praktische gedeelte bij de stage kwam dit naar voren. Hij is voortijdig met deze opleiding gestopt en vervolgens in de maatwerkklas van het Nova college geplaatst. Echter zou Bram op korte termijn 18 jaar worden en zou hij derhalve de maatwerkklas moeten verlaten. Hierna zou Bram, indien er geen andere oplossing wordt gevonden, thuis komen te zitten zonder uitzicht op een baan of passende opleiding.

Bram gaf aan nog wel een duidelijke scholingswens te hebben. Hij zou graag een vervolgopleiding willen doen, maar weet niet goed wat passend is bij zijn vaardigheden. Een opleiding bij het regulier beroepsonderwijs vraagt veel zelfstandigheid en communicatieve vaardigheden om het succesvol te doorlopen. Dit lijkt niet passend voor Bram, omdat dit niet aansluit bij zijn vaardigheden. Bram heeft meer moeite met sociale interactie en meer tijd nodig dan iemand anders om antwoord te geven op vragen die hem gesteld worden. Wij merkten dat Bram dichtslaat als hem iets rechtstreeks gevraagd wordt. Ook in eerdere fases, zoals onder andere op school, heeft Bram veel moeite met communicatie gehad.
Wij hebben geadviseerd tot het uitvoeren van een talentenexpeditie (wie ben ik, wat kan ik) in het voorschakeltraject bij Heliomare, om erachter te komen wat Bram moet doen of leren om de juiste opleidings- en/of beroepskeuze te kunnen maken. Van daaruit kunnen we de juiste opleiding- of werkrichting voor Bram met een passende functie bepalen en de eventuele vaardigheden die Bram nog niet heeft beter trainen en helpen verder te ontwikkelen. Op basis van de resultaten uit de talentenexpeditie kunnen wij bepalen welke opleiding- en of werkrichting mogelijk is voor Bram en middels deelname aan het project kunnen wij hem hier verder bij ondersteunen.

Gelijktijdig lopend met het onderzoek bij Heliomare kan Bram direct starten met het opdoen van algemene sociale- en werknemersvaardigheden (zoals communicatie op de werkvloer) bij het jongerenproject in Heemskerk. Ook kan Bram binnen het jongerenproject werken aan specifieke werknemersvaardigheden, passend bij de uitkomsten van de talentenexpeditie en de wensen van Bram.

Bram stapte eind januari 2021 het jongerenproject binnen als een vrij onzekere jongen die de veiligheid voor zichzelf zocht in het kauwen op een zacht legoblokje dat hij om zijn nek had hangen. Op dat moment was Bram tot weinig sociale interactie in staat met de overige deelnemers in het project en was hij vrij onzeker over zijn kunnen. Bram stond veel langs de kant te kijken, maar nam zelf weinig actief deel aan de werkzaamheden die werden verricht. Dit heeft ongeveer 1 week geduurd. In de 2e week zagen wij dat Bram het legoblokje niet meer om zijn nek had hangen. Ook sociaal zagen wij al snel groei bij Bram. Inmiddels lukt het Bram om met alle overige deelnemers in het project sociale interactie te hebben. Bram staat inmiddels bekend als de grappenmaker van de groep en gooit met regelmaat gevatte opmerkingen in de groep.

Meer info over dit project leest u in deze Flyer Onderwijs & arbeid van de toekomst [PDF]