Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

DIRECT ONDERSTEUNING VAN GERENOMMEERDE EXPERTS 

Op maandagochtend 6 september, tussen 00.00 – 01.00 uur is IJmond Werkt! getroffen door zogenaamde gijzelsoftware. Door deze software zijn alle databestanden vergrendeld en niet meer toegankelijk. 

IJmond Werkt! heeft inmiddels het gerenommeerde ICT-beveiligingsbedrijf Fox-IT ingeschakeld voor ondersteuning, onderzoek en praktische hulp. Verder is de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG geïnformeerd en werkt men in de driehoek nauw samen of er sprake is van een landelijk probleem. De IBD is een, door de VNG opgezette, informatiebeveiligingsdienst en heeft mogelijkheden tot opschaling naar landelijke diensten en bestuurlijke gremia. 

Op welke wijze er toegang is verkregen tot de systemen van IJmond Werkt! is nog onderwerp van onderzoek, inclusief mogelijk datalek. Zodra we hier duidelijkheid over krijgen zullen we u hierover actief informeren. Mocht dat mogelijk invloed hebben op de systemen en dienstverlening van de deelnemende gemeenten in de GR IJmond Werkt!, dan zullen we hier in een samenwerking op acteren in overleg met het bestuur.  

De systemen van de deelnemende gemeenten zijn niet direct gekoppeld aan de systemen van IJmond Werkt!. De betrokken ICT-medewerkers hebben het advies van de IBD opgevolgd en monitoren op dit moment de gemeentelijke systemen en het dataverkeer. 

Naast het onderzoek om de gevolgen van de hack in beeld te krijgen is men bij IJmond Werkt! druk om de dienstverlening zo veel mogelijk, ongestoord, door te laten lopen. Het operationele team draagt hier nu zorg voor. In alle zorgvuldigheid informeert IJmond Werkt! alle betrokken partners waaronder natuurlijk de aangesloten gemeenten.  

Mocht u vragen hebben neem contact op met uw contactpersoon bij IJmond Werkt!