Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

Het regionale mobiliteitsteam ZKIJ Werkt Door is in september van start gegaan. Het doel van het team is om in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond werkloosheid na de coronacrisis te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren. ZKIJ Werkt Door biedt gratis ondersteuning aan mensen die hun baan (dreigen te) verliezen of die zich willen oriënteren op ander werk of een opleiding.

ZKIJ Werkt Door is een van de 35 regionale mobiliteitsteams die sinds vorig jaar in Nederland zijn opgezet. Ieder team is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, onderwijs, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), vakbonden (FNV en CNV) en werkgeversorganisaties.

Regionale mobiliteitsteams vullen de al bestaande dienstverlening van de samenwerkingspartners aan: ze zijn specifiek gestart om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen, door werkzoekenden een betere aansluiting te bieden bij beschikbaar werk. Sinds de start van de crisis, 12 maart 2020, zijn in sommige sectoren namelijk veel mensen hun baan kwijtgeraakt. Ook nu nog dreigen mensen werkloos te raken. Elders ontstaan juist grote personeelstekorten.

Regionale mobiliteitsteams zijn erop gericht om de overstap naar een kansrijke sector makkelijker te maken. ZKIJ Werkt Door kan daarbij, waar nodig, extra middelen inzetten, zoals intensieve begeleiding, coaching, scholing en leren in de praktijk. De dienstverlening is er ook voor jongeren en zelfstandige ondernemers die door de crisis zijn getroffen.

Werkgevers die als gevolg van de crisis kampen met een personeelsoverschot, kunnen bij ZKIJ Werkt Door terecht om voor hun medewerkers (tijdelijk) een andere baan te vinden. ZKIJ Werkt Door werkt nauw samen met WerkgeversServicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond.

Kijk voor meer informatie of om contact op te nemen op zkijwerktdoor.nl. Meer informatie over het landelijke netwerk van mobiliteitsteams is te vinden op rijksoverheid.nl.