Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud
groepsfoto ondertekening

Op de foto: voorste rij v.l.n.r.: Lex Vonk (AM Match), Ivo Kort (Tomin Groep), Marjolijn Dölle (WerkSaam Westfriesland), Willem van Eijck (WNK Bedrijven) Achterste rij v.l.n.r.: Jacco Mokveld (De Bolder), Marcel Karman (Werkom), Erwin van Hardeveld (IJmond Werkt!), Erik Heemskerk (Pro Bedrijven). Niet op de foto: Lex de Boer (Pantar).

Donderdag 7 oktober ondertekenden de directeuren van de Noord-Hollandse SW-bedrijven de intentieverklaring ‘Eerlijke prijzen, eerlijk werk’. Dit gebeurde op de Internationale dag voor fatsoenlijk werk. Met deze samenwerking versterken we de samenwerking en positie van de regionale SW-bedrijven. Zodat mensen met een arbeidsbeperking meer kans op werk krijgen.

Strategische samenwerking van de Sociale Werkbedrijven
De aangesloten werkbedrijven spreken de intentie uit om op strategisch niveau in de regio te gaan samenwerken. Met deze samenwerking gaan de werkbedrijven elkaars kracht benutten, versterken zij de dienstverlening aan private partijen in de regio en zijn zij gezamenlijk zichtbaar in de regio. Resultaat is dat door deze samenwerking de kans op werk voor medewerkers uit de doelgroep wordt vergroot.

De inzet van de intentieverklaring ‘Eerlijke prijzen voor eerlijk werk’ is:

  • het ontwikkelen van eenduidige tariefsystematiek; gebaseerd op de loonwaarde van de medewerker, zodat er voor een eerlijk tarief gewerkt wordt en niet onder de marktprijs.
  • komen tot een gezamenlijke presentatie van portfolio’s; gebruik makend van elkaars expertise, zodat beschikbaar werk voor mensen met een arbeidsbeperking benut blijft.
  • samen optrekken in communicatie; vergroten van de naamsbekendheid en daarmee de marktvraag.

Over Internationale dag voor fatsoenlijk werk
Ieder jaar op 7 oktober wordt wereldwijd stil gestaan bij eerlijk werk: decent work. Deze ‘World Day for Decent Work’ is in het leven geroepen door de internationale vakbeweging en bestaat sinds 2008. Voor de Inspectie SZW is de dag aanleiding om extra aandacht te vragen voor eerlijk en fatsoenlijk werk in ons land. Met eerlijke lonen, goede werkomstandigheden en respect voor elkaar. Fatsoenlijk en eerlijk werk is de norm in Nederland.

Voorafgaand aan de ondertekening van de intentieverklaring spraken Robert Capel, schrijver van “Het Sociaal Ontwikkelbedrijf” en dhr John Herfkens, werkambassadeur van de Provincie Noord-Holland. Zij juichen deze samenwerking toe en spraken de hoop uit een nog inclusievere samenleving te krijgen.

Op de foto:
voorste rij v.l.n.r.: Lex Vonk (AM Match), Ivo Kort (Tomin Groep), Marjolijn Dölle (WerkSaam Westfriesland), Willem van Eijck (WNK Bedrijven)
Achterste rij v.l.n.r.: Jacco Mokveld (De Bolder), Marcel Karman (Werkom), Erwin van Hardeveld (IJmond Werkt!), Erik Heemskerk (Pro Bedrijven). Niet op de foto: Lex de Boer (Pantar).