Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

IJmond Werkt!, het WSP en MoniekRegelt werken al jarenlang naar tevredenheid samen.
Voorheen begeleidde én bemiddelde MoniekRegelt kandidaten van IJmond Werkt! naar werk. Deze kandidaten waren door IJmond Werkt! al klaar gestoomd voor een plekje op de arbeidsmarkt.
Door een verandering van de doelgroep is de opdracht echter veranderd.

Hoe ziet de nieuwe samenwerking eruit?
MoniekRegelt stelt structureel 4 werkervaringsplekken beschikbaar voor werkzoekenden van IJmond Werkt! die een re-integratietraject doorlopen.
Het gaat om werkzoekenden die nog niet ‘werkfit’ zijn en de werkervaringsplek nodig hebben om aan leerdoelen te kunnen werken, zoals het versterken van werknemersvaardigheden.

MoniekRegelt biedt de kandidaat passende werkzaamheden binnen het administratieve werkveld en zorgt daarbij voor de dagelijkse begeleiding van de kandidaten, voert start-, evaluatie- en eindgesprekken en heeft frequent overleg met de werkcoach van IJmond Werkt!.

‘De werkervaringsplekken dragen bij aan de ontwikkelprocessen van kandidaten richting maatschappij en arbeid’
De re-integratieafdeling van IJmond Werkt! is blij dat de samenwerking met MoniekRegelt op deze manier wordt voortgezet.
​​​​​​​Werkcoach Irma Groen zegt het volgende over de samenwerking:
‘Het aanbod van werkervaringsplaatsen bij MoniekRegelt is ontzettend belangrijk en waardevol voor de afdeling Re-Integratie bij IJmond Werkt. Onze kandidaten krijgen op deze manier bij een externe werkgever de kans en mogelijkheid zich (weer) richting de arbeidsmarkt te kunnen ontwikkelen.
Met de juiste begeleiding, ruimte en tijd kunnen ze op deze wijze stap voor stap dichterbij de passende, reguliere werkgever terecht komen. Het is mooi om te zien dat wij met deze werkervaringsplaatsen kunnen bijdragen aan de ontwikkelprocessen van kandidaten richting maatschappij en arbeid’.