Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

Beeld ter illustratie, dit is niet Maria

Maria komt begin 2018 bij IJmond Werkt! in beeld. Maria is zwaarmoedig en lijkt niet direct klaar voor werk. Ze start na enkele gesprekken met de coaches van de afdeling Arbeidsdiagnose & Advies met de groepsgewijze training Maak je Plan, een training gericht op de eerste stappen richting werk. Tot 2x toe wordt de training onderbroken vanwege een te hoog verzuim. Met individuele coaching lukt het Maria toch deze training af te ronden. Tijdens deze training ontdekt Maria dat haar problematiek zo groot is, dat ze daar eerst aan moet werken voordat werken een optie is. Het opdelen van haar probleem in kleine stukjes maakt het overzichtelijker waardoor ze dit beter kan verwoorden aan haar hulpverleners.

Maria is een alleenstaande moeder met een zoon van 7 jaar met een gedragsstoornis, de vader is niet in beeld. Ze heeft een zeer klein sociaal netwerk. De opvoeding van haar zoon, met name in Coronatijd, valt haar zwaar.

Eind 2020 start een behandelplan van de huisarts met inzet van medicatie. In verband met de gezinssituatie van Maria wordt ook de GGD ingeschakeld. Maria wordt teruggemeld naar de gemeente omdat een traject naar werk nu niet passend en realistisch is.

De erkenning van haar problematiek vormt een grote stap voor Maria en biedt kansen om hieraan te werken. Als hieraan gewerkt is, is werken zeker een haalbare kaart. We hopen Maria in de toekomst alsnog te mogen verwelkomen en te helpen met haar zoektocht naar haar plekje in de maatschappij.