Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

Met het Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie (BIA) helpen we werkgevers om personele knelpunten op te lossen. Na een analyse doet een analist BIA voorstellen om de werkprocessen te herstructureren. Resultaat van de voorstellen is dat het huidige personeel meer tijd krijgt voor zijn primaire taken, werkgevers minder personeelsproblemen ervaren en dat er daarnaast ruimte komt voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bezoek de website

Lees hier de brochure