Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

IJmond Werkt! heeft een nieuw dashboard geïntroduceerd voor de afdeling Re-integratie.

Het Dashboard geeft ons als organisatie – en op termijn ook onze gemeenten – veel inzicht in wat wij kunnen realiseren voor onze re-integratie kandidaten. “We hebben nu bijna ‘realtime’ in beeld welke groepen burgers wij begeleiden en welke inzet er nodig is om hen sneller en meer duurzaam naar werk of naar een passende plek te begeleiden”, aldus Rob de Vries, Manager afdeling Re-Integratie bij IJmond Werkt!.

Informatie daar, waar het nodig is
“Informatie daar, waar het nodig is” is het motto. Daarom is het dashboard ontwikkeld met zowel professionals in de uitvoering als met het management. Professionals hebben in één opslag beeld van hoe het er voor staat met de groep kandidaten die zij begeleiden. Als team is er overzicht in de caseload, de wachttijden, de doorlooptijden en het resultaat.

Door mooie grafische weergave van prestatie indicatoren zoals mate van uitstroom naar werk en passende plek maar ook trends en de mogelijkheden om verschillende analyses en vergelijkingen te doen, kunnen het management en de professionals op tijd de ontwikkelingen monitoren en bijsturen.

Samenwerking met Passioned Group
IJmond Werkt! heeft voor de bouw van het dashboard de hulp ingeschakeld van Passioned Group. “Mark de Kort heeft uitstekend werk geleverd. We zijn niet alleen blij met de relevante informatie die wij kunnen halen uit het Dashboard, maar ook met hoe mooi en helder een en ander visueel is vormgegeven”, zegt Tram Tran, projectleider.

Uitbreiding Dashboard
Alle medewerkers van de afdeling Re-integratie worden momenteel getraind in het gebruik van het dashboard. En dat is pas de start! In de komende periode wordt het dashboard gebruikt en verder gefinetuned, om nog beter aan te sluiten bij de behoeften van eindgebruikers. Ook gaat IJmond Werkt! aan de slag met de uitwerking van een dashboard voor onze opdrachtgevers, de gemeenten, waarin zij de cijfers kunnen inzien over de trajecten bij IJmond Werkt!.