Diverse mensen, diverse aanpakken
IJmond Werkt! zet diverse methodieken, trainingen en middelen in om werkzoekenden te helpen hun kortste weg naar werk te vinden.

Voor iedereen kan de weg naar werk er anders uitzien, afhankelijk van de mate van afstand tot de arbeidsmarkt.

Trainingen
IJmond Werkt! ontwikkelt grotendeels haar eigen trainingen. Zo bieden we onder andere de groepsgewijze trainingen Voel je Sterk (empowerment), Maak je Plan, Blik op Jezelf (basisvaardigheden) en Sterk naar Werk (sollicitatievaardigheden) aan, eventueel aangepast per doelgroep (Regulier, parttimers, startende ondernemers, alleenstaande ouders, anderstaligen / statushouders, 50+).

Vacaturecentrum
Als u klaar bent voor werk kunt u vanuit ons vacaturecentrum gericht solliciteren. IJmond Werkt! is onderdeel van het WerkgeversServicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond, waardoor we veel vacatures in de regio in beeld hebben en nauw contact hebben met een groot aantal werkgevers.

Aanvullende dienstverlening
Gedurende uw tijd bij IJmond Werkt! kunt u, in overleg met uw werkcoach, gebruik maken van en deelnemen aan diverse activiteiten die uw kans op werk vergroten, zoals training in computervaardigheden, VCA-training, DressforSucces, leerwerkstages etc.

Werkwijze (werkzoekenden ouder dan 27 jaar)
Als u zich heeft aangemeld bij uw gemeente voor inkomensondersteuning, ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek om u te informeren over de Participatiewet, de arbeids- en re-integratieplichten en de dienstverlening die IJmond Werkt! u kan bieden. U krijgt een gesprek met een werkcoach. De werkcoach bepaalt naar aanleiding van het intakegesprek de vervolgstappen die voor u van toepassing zijn in uw traject naar werk.

Werkwijze (werkzoekenden jonger dan 27 jaar)
Omdat u jonger bent dan 27 jaar wordt uw aanvraag voor een uitkering niet meteen in behandeling genomen. De (Participatie)wet verwacht dat u eerst voor een periode van 4 weken zelf actief op zoek gaat naar werk of de mogelijkheden tot scholing onderzoekt. Wij lichten deze zoekperiode graag toe in een eerste gesprek en u ontvangt dan ook de middelen (zoekverslag) om uw inspanningen in deze weken correct bij te kunnen houden.

Afspraak onderzoek scholingsplicht
Er wordt tijdens dit eerste gesprek ook eventueel een afspraak gepland met een medewerker van het Regionale Meld en Coördinatiepunt voor voortijdig schoolverlaters (RMC) voor een individueel scholingsgesprek. Tijdens dit gesprek kijkt het RMC of u nog naar school kunt en gebruik kunt maken van studiefinanciering in plaats van een bijstandsuitkering.

Hoe verder, tweede gesprek na zoekperiode: intakegesprek
Na het eerste gesprek plannen wij alvast een nieuwe afspraak voor het geval dat u na 4 weken nog geen werk of scholing gevonden heeft. Tijdens dit intakegesprek vindt de beoordeling van de zoekperiode plaats. Na het gesprek kan de jongere zelf de aanvraag voor bijstandsuitkering afronden. De werkcoach informeert u vervolgens over de ondersteuning die IJmond Werkt! u kan bieden als het gaat om het vinden van betaald werk.

Bekijk in de film hiernaast hoe uw traject naar werk eruit kan zien.