Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

Afgelopen februari vierden we de samenwerking tussen Woonopmaat en IJmond Werkt! met een feestelijke bijeenkomst op locatie bij Woonopmaat in Heemskerk. Sinds de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst twee jaar geleden, hebben we al veel bereikt samen. En ook deze keer bleek dat er nog veel meer mogelijk is.

Het doel van onze bijeenkomst was om niet alleen de bestaande samenwerkingsverbanden te vieren, maar ook onbenutte mogelijkheden te verkennen. Het was daarnaast een mooie gelegenheid om nieuwe medewerkers van beide organisaties met elkaar kennis te laten maken en elkaar beter te leren kennen.

Bestaande samenwerking en nieuwe inzichten
Medewerkers van IJmond Werkt! ondersteunen Woonopmaat, met bijvoorbeeld het aanleggen en onderhouden van groenvoorzieningen of het opknappen van tuinen. Daarnaast hebben diverse personen in hun re-integratietraject via een tijdelijke baan bij Woonopmaat de weg naar regulier werk weer gevonden. Ook participeren we gezamenlijk, met gemeente Heemskerk en EcoHeemskerk, in het TEA Helpt project. 

Tijdens de bijeenkomst zijn er nieuwe ideeën naar voren gekomen. We hebben verkend hoe we ondersteuning vanuit het Ontwikkelhuis in kunnen zetten. En we hebben allerlei ideeën bedacht voor eenvoudige, maar waardevolle werkzaamheden ter ondersteuning van de sociaal buurtbeheerders van Woonopmaat.

De toekomst
Een mooie uitdaging voor de toekomst, want zoals een van de aanwezigen het kort en heel positief verwoordde: “Soms moet je het gewoon gaan doen en samen ervaren”.

We kijken uit naar de voorzetting van onze samenwerking!