Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

Ons Ontwikkelhuis
werkt graag
voor u!

Lees meer

Werkzoekende

met een arbeids-

beperking

Lees meer

Werkzoekende

bijstand

Lees meer

Werkzoekende

overig

Lees meer

Wie zijn we en wat doen we?

Ontdek IJmond Werkt!

Speel video af

Partners van IJmond Werkt!

dienstverlening

IJmond Werkt! is de organisatie die zich bezighoudt met een efficiënte en effectieve re-integratie van burgers die een beroep doen op de Participatiewet. Ook bieden wij werk en ontwikkelingsmogelijkheden aan mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening of beschut werk. IJmond Werkt! doet dit in opdracht van de drie IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen, en is daarmee een samenwerkingsverband van die gemeenten.

IJmond Werkt! staat voor oprechte aandacht, samenwerking, ondernemerschap, positiviteit en vertrouwen.

praatplaat dienstverlening