Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

De samenwerking tussen Reclassering Nederland en IJmond Werkt! is officieel.

Op 23-2-2021 hebben Monique van Schaik, regiodirecteur Reclassering Nederland en Erwin van Hardeveld, directeur IJmond Werkt! met plezier en vertrouwen hun handtekeningen gezet onder de samenwerkingsovereenkomst.

Onderhoud openbaar groen
De samenwerking maakt de inzet van werkgestraften van Reclassering Nederland mogelijk in het werkgebied van IJmond Werkt! in de gemeente Beverwijk.

Onder begeleiding van twee werkmeesters wordt gedurende enkele dagen per week het openbaar groen onderhouden onder verantwoordelijkheid van de teamleider IJmond Werkt! Groen Beverwijk.

Dat loopt al sinds 1 januari 2021 tot volle tevredenheid van beide partijen.

Win-win
Door de inzet van Reclassering Nederland ontstaat voor beide samenwerkingspartners een win-win- situatie. Het lokale openbare groen wordt met extra aandacht onderhouden, terwijl de deelnemers van Reclassering werken aan hun terugkeer in de maatschappij en iets terug doen voor de samenleving door dagelijks hun bijdrage aan het groenonderhoud te leveren. Zo maken we samen werk van straf!

Fotobijschrift: v.l.n.r.: Alex Mol (Reclassering Nederland), Monique van Schaik (Reclassering Nederland), Ozan Demirbas (Reclassering Nederland), Norbert Leijtens (IJmond Werkt!) en Erwin van Hardeveld (IJmond Werkt!).