Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

Sinds eind mei ’22 hebben een aantal medewerkers de training Empowerment gevolgd. (Empowerment betekent: versterking van je zelfredzaamheid) Het doel van de training is om zelf meer eigen regie te nemen in je werk en je leven. Je leert beter je grenzen aan te geven, feedback te geven, controlevragen te stellen en negatieve gedachten om te buigen. Daarnaast word je je bewust van eigen kwaliteiten en wat je hiermee kunt. De groep heeft vol enthousiasme en positieve inzet de training gevolgd en veel geleerd. Op 26 juli ontvingen de deelnemers hun welverdiende certificaat uit handen van Erwin van Hardeveld.