Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

De intensieve samenwerking tussen het Werkgeversservicepunt (WSP)  en Het Ontwikkelhuis van IJmond Werkt! heeft heeft geresulteerd in feit dat al enige maanden een pool van medewerkers vanuit Het Ontwikkelhuis op flexbasis wordt gedetacheerd bij werkgever Natural Cosmetics Holland. Natural Cosmetics Holland biedt volop kansen en werkleiders Niels en Bas enthousiasmeren medewerkers van Het Ontwikkelhuis om een werkervaring op te doen bij een externe werkgever. Anneke en Alexa van Het Ontwikkelhuis hebben al een aantal keer op flexbasis gewerkt bij Natural Cosmetics Holland en hadden het enorm naar hun zin bij deze sociale werkgever en de werkgever was andersom heel blij met deze dames. Dit heeft ervoor gezorgd dat Anneke en Alexa met ingang van vandaag (4-7-2022) volledig worden gedetacheerd naar Natural Cosmetics Holland. Een mooie stap voor deze toppers!

Natural Cosmetics won in april van dit jaar al de IJmond Werkt! Award vanwege haar sociale werkgeverschap.

Op de foto v.l.n.r.; Alexa Smit, Chantal van Wilgenburg (floormanager NCH), Anneke van der Sluis, Bas Houtkoop (werkleider IJmond Werkt!), Karin Hollenberg (jobcoach IJmond Werkt!), Niels Schram (werkleider IJmond Werkt!)