Skip to main content
Ga naar hoofdinhoud

In februari 2022 is een derde brief gestuurd naar een selecte groep personen waarvan is gebleken dat er nog meer gegevens zijn gelekt dan tot nu toe bekend was. Het gaat om zo’n 2200 personen.

In deze brieven wordt nog gedetailleerder geïnformeerd over de gelekte gegevens ten gevolge van de hack die in september 2021 plaatsvond bij IJmond Werkt!

1. brief aan personeel (oud en huidige) sw en huidige ambtenaren 3.0

2. brief aan clienten 3.0

Beide brieven bevatten dezelfde Q&A als bijlage:

Q&A 6-2-2022

De analyse van de gestolen gegevens het het informeren van betrokkenen is hiermee grotendeels afgerond. De komende tijd zal nog een kleine groep personen een brief ontvangen. Dit gaat om personen die niet eerder post over de hack van IJmond Werkt! hebben ontvangen.  Getracht wordt dit zo snel mogelijk uit te voeren.